Novih 17 milijuna kuna poticaja za nabavu električnih vozilaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je novi Javni poziv koji će 3. travnja i službeno objaviti u Narodnim novinama

Od srijede, 3. travnja, građani će se moći prijavljivati za novi krug državnih poticaja za kupnju električnih vozila. Prošlogodišnjih 12 milijuna kuna državnih poticaja za kupnju elektroničkih automobila namijenjeno fizičkim osobama podijeljeno je u samo dan i pol. Zbog tako velikog interesa ove je godine proračun povećan na 17 milijuna kuna. Za kupnju eko vozila građani će moći dobiti do 40% iznosa sredstava – do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40 tisuća za plug-in hibride automobile, do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, te do 5.000, kn za električne bicikle. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana. Procedura prijave je jednostavna – Fondu je potrebno dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac te popratnu dokumentaciju. Dokumentacija se od 3. travnja može poslati preporučenom poštom ili dostaviti u prijamni ured Fonda. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja.

Kako se prijaviti?

1) Odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto. Ako nije izraženo u ponudi – pribaviti i katalog i/ili certifikat u kojem se navode tehničke karakteristike vozila, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga, emisija CO2.
2) Ispuniti prijavni obrazac Fonda.
3) U Fond fizički poslati potpunu dokumentaciju:

  • Prijavni obrazac, ispunjen, isprintan i vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva
  • CD, DVD ili USB s ispunjenim prijavnim obrascem u Excel (.xlsx) formatu
  • Kopiju obje strane osobne iskaznice
  • Presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja
  • Tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude s jasnom specifikacijom vozila koja osim ponudom može biti izražena i katalogom, certifikatom itd.,
  • Druga dokumentacija na zahtjev Fonda
Dostavljanje zahtjeva

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva, na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku: „Zahtjev na javni poziv za vozila – građani – 2019.“
Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 3. travnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije tog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Što nakon potpisa ugovora?

Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za kupnju vozila i dostavu dokumentacije Fondu za isplatu. Za isplatu će biti potrebno dostaviti:
• original račun 
• dokaz da je isti u cijelosti podmiren
• presliku Potvrde o sukladnosti ili Izjave od sukladnosti
• presliku prometne dozvole
• presliku ugovora o kreditu ili financijskom leasingu (ukoliko je potrebno)
• dokaz o serijskom broju okvira električnog bicikla
• tehničke karakteristike vozila
• dokument s IBAN-om podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa ili izvadak o stanju i prometu po računu, ili pisana potvrda banke o IBANu)
• Izvješće o ostvarenim uštedama (obrazac se preuzima na stranicama Fonda).

Tijekom 12 mjeseci korisnici mogu odabrati i različito vozilo od onog za koje su dostavili ponudu, no ono mora biti jednake kategorije i vrste pogona te jednake ili manje emisije CO2 u odnosu na prijavljeno vozilo. Iznos sufinanciranja neće biti moguće povećati u odnosu na iznos iz Ugovora, bez obzira na realnu cijenu kupljenog vozila. Ako odabrani korisnik ne realizira kupnju vozila sukladno preuzetim ugovornim obvezama, Fond može uskratiti svaku moguću daljnju financijsku pomoć korisniku, kao i mogućnost sudjelovanja u natječajima/javnim pozivima za sufinanciranje iste vrste projekata. Korisnici su obvezni zadržati u vlasništvu (korištenju – u slučaju financijskog leasinga) sufinancirano vozilo jednu godinu od datuma prve registracije, odnosno od dana izdavanja računa za kupnju, ako je riječ o električnim biciklima.

Korisne poveznice

Fond za zaštitu okoliša

Besplatno parkiranje za vlasnike električnih vozila

Renault Zoe

Nissan Leaf

VW E-Golf

Hyundai Kona

Toyota Prius Plug-in

Odgovori

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".