Pomoć na cesti

Pomoć na cesti

Autoklub Rijeka u svom sastavu ima i pomoć na cesti koja pruža usluge svim članovima AK/HAK-a, ali i svim ostalima kojima je pomoć potrebna. Pomoć na cesti organizirana je 24 sata dnevno 365 dana u godini tako da u svako doba dana i noći preko telefonske centrale 1987 možete dobiti uslugu popravka ili prijevoza vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".