Povijest Autokluba Rijeka

O Autoklubu Rijeka

Autoklub Rijeka je neprofitna i nestranačka udruga u koju su učlanjeni vozači i vlasnici vozila na motorni pogon, uglavnom žitelji Primorsko-goranske županije.
Povjerenje Autoklubu Rijeka godišnje daje više od 18.000 članova. Velika većina članova više od dvadeset godina obnavlja članstvo što je najbolja potvrda da Autoklub Rijeka trajno, sustavno i korektno radi na promicanju i zaštiti interesa svojih članova. Zahvaljujući tako velikom broju članova Autoklub Rijeka je jedna od najvećih udruga na području Primorsko-goranske županije. Također samom smo vrhu po broju članova, kvaliteti rada i aktivnostima u nacionalnoj asocijaciji Hrvatskom autoklubu.

Povijest Autokluba Rijeka

Autoklub Rijeka 2021. je obilježio 75 godina postojanja. 75 godina znači bezbroj sudionika, znanih i neznanih, tisuće akcija, uspješnih i neuspješnih, na putu do oblikovanja i zaštite vozačkih interesa. Autoklub Rijeka zaista je u specifičnoj situaciji kad treba odrediti trenutak od kad će se računati taj jubilej. Treba uzeti u obzir prijašnje autoklubove, nastale u vrijeme kad je i sama Rijeka kao grad bila izdvojena iz matičnog tijela. Ili započeti s 1946., ne zanemarivši ni prijašnju povijest na temeljima koje je nastavljeno djelovanje Autokluba, pod različitim oblicima i različitim imenima. Odlučili smo se za ovo potonje, jer je to neprekinuto razdoblje trajanja Autokluba i njegove uključenosti u svakodnevni život grada u kojem djeluje.

Djelatnost Autokluba Rijeka u početku  je bila prvenstveno fokusirana na auto sport, ali kasnije su se područja djelovanja proširila na sigurnost prometa. Ciljevi Autokluba Rijeka kroz vrijeme su se mijenjali i usklađivali s potrebama članova i vozača kako bi udruga odgovorila na njihove zahtjeve. Vjerno pratimo vozače u vožnji pružajući im usluge od tehničkog pregleda, servisiranja i popravka vozila, pomoći u slučaju kvara do sudjelovanja u preventivnom odgoju najmlađih i organiziranju sportskih natjecanja.

Naravno Autoklub Rijeka nije otok za sebe. Motorno vozilo služi kretanju i kao takvo nameće obvezu organiziranja zaštite vozačkih interesa na širem državnom području pa i izvan njega, u inozemstvu. Te interese za svoje članove Autoklub Rijeka osigurava integracijom u široj asocijaciji autoklubova – Hrvatskom autoklubu. Naši predstavnici aktivni su sudionici svih akcija koje pokreće HAK, ponekad ih inicirajući i namećući rješenja koja su prihvaćali i ostali. Poznavanje vozačkih potreba i interesa, stručno i aktivno djelovanje na njihovom ostvarenju, učinili su predstavnike Autokluba Rijeka vrlo rado viđenim aktera na nacionalnoj razini, što im je osiguralo članstvo u svim važnijim tijelima HAK-a, od povjerenstva do nadzornog i upravnog odbora, a jednom trenutku Autoklub Rijeka dao je i predsjednika HAK-a.

Autoklub Rijeka čvrsto je ukotvljen u grad Rijeku, s kojim izvrsno surađuje i koji ga prihvaća kao partnera u mnogim akcijama koje se tiču vozača i njihovih problema, a što je potvrđeno i mnogobrojnim priznanjima Grada i njegovih organizacija. Uostalom nije slučajno da je Klub uzeo ime Autoklub Rijeka, želeći da se i u samom nazivu prepozna sredina u kojoj djeluje i koju predstavlja.

Za sve što je Autoklub Rijeka u svojoj sedamdesetpetogodišnjoj povijesti postizao i što postiže prvenstveno valja zahvaliti brojnim članovima, našim poslovnim partnerima i suradnicima te radnicima Autokluba.

Za sigurnu vožnju, za cijeli život, za čitavu obitelj.

Ciljevi Autokluba Rijeka

Naši ciljevi su posvećeni postizanju općeg dobra u domeni informiranja i razvijanja sigurnosti u cestovnom prometu te prometne kulture, a osobito u edukaciji i zaštiti mladih naraštaja za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu. Isti se očituju u kontinuiranom poticanju, promicanju i ostvarivanju zaštite interesa sudionika u cestovnom prometu, a osobito članova AK Rijeka te podupiranju i razvoju auto i karting sporta i motoriziranog turizma.

Zakonska i podzakonska regulativa

Pravni položaj i djelovanje Autokluba Rijeka reguliran je ponajprije Zakonom o udrugama, Zakonom o tehničkoj kulturi, Zakonom o sportu i Zakonom o HAK-u.
Pojedini zakoni omogućuju udrugama obavljanje i gospodarskih djelatnosti, najvažniji za Autoklub Rijeka je Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Temeljni akt Autokluba Rijeka je:

Financiranje Autokluba Rijeka

Autoklub Rijeka svoje aktivnosti prvenstveno financira iz pripadajućeg dijela članarine te obavljajući zakonom dozvoljene gospodarske djelatnosti i javne ovlasti. Dio sredstava za financiranje auto sporta i prometne preventive dobiva iz proračunskih sredstava te aplicirajući na natječaje trgovačkih društava za sponzorstva i donacije.

Djelatnosti i javne ovlasti Autokluba Rijeka

Da bi odgovorio na sve zahtjeve svojih članova, poštujući zakonske okvire djelovanja, Autoklub Rijeka pruža članovima i svim zainteresiranim građanima slijedeće usluge:

 • obavljanje poslova iz domene prometne preventive radi podizanja razine sigurnosti prometa;
 • organiziranje i provođenje prometno odgojne aktivnosti;
 • predlaganje mjera i aktivno utjecanje na prometnu politiku zalažući se posebno za sigurnost sudionika u cestovnom prometu;
 • osiguravanje veće mobilnost članova i ostalih vozača sudionika u cestovnom prometu zalažući se za razvoj tehničke pomoći (Službe “Pomoć-informacije”);
 • podupiranje mobilnosti članova i vozača uz svrhovito korištenje vozila zbog uvažavanja zahtjeva za zaštitom okoliša, društveno odgovornog ponašanja i održivog razvoja;
 • aktivno zastupanje interese svojih članova kroz suradnju s HAK-om i drugim autoklubovima članovima HAK-a;
 • obavljanje sportske djelatnosti auto i karting sporta,
 • organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi;
 • pružanje usluga popravka i održavanja motornih vozila;
 • i drugi poslovi u svrhu realizacije ciljeva utvrđenih zakonom, Statutom HAK-a i svojim Statutom.

AK Rijeka na temelju odluke HAK-a obavlja javne ovlasti i to:

 • izdaje vozačima koji imaju važeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj, na njihov zahtjev, međunarodnu vozačku dozvolu i o izdanim međunarodnim vozačkim dozvolama vodi zapisnik;
 • izdaje vozačima dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom u inozemstvu i o tome vodi popis;
 • obavlja poslove službe “Pomoć – informacije” pružanjem tehničke pomoći domaćim i inozemnim vozačima motornih vozila u prometu na javnim cestama te pružanjem Turing pomoći;
 • obavlja i druge poslove javnih ovlasti utvrđene posebnim zakonom ili koje su mu na temelju ovlaštenja iz posebnog zakona povjereni.

AK Rijeka prema Rješenju Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-14-UP/I-3766/1-1977. Z.Z. od 13. listopada 1997. g., Rješenja broj: 511-01-14-UP/I-3754/1-199. MP od 24. svibnja 1999, g. i Rješenja broj: UP/I 340-01/99-01/01 od 13. siječnja 1999. g. obavlja:

 • registraciju cestovnih motornih vozila i priključnih vozila;
 • preventivne i periodičke tehničke preglede motornih vozila i priključnih vozila;
 • eko testove motornih vozila;
 • tehnička ispitivanja, analiza i ovjeravanje mjerila koja se ugrađuju u vozila cestovnog prometa
 • izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za vozila kojima se obavlja djelatnost cestovnog prijevoza i prijevoz za vlastite potrebe.

Tijela Autokluba Rijeka

Autoklub Rijeka zastupa tajnik dr. sc. Mile Perić.

Skupština: Iva Arapović, Hrvoje Baričević, Daniel Bistrović, Ivan Bočina, Ferdinand Bolić, Marijan Ćurković, Ljiljana Kamenar, Josip Krmpotić, Zdravko Lisac, Darijo Lubina, Ivo Marić, Vladimir Modrić, Josip Mušanović, Goran Paulin, Nada Rupčić, Velimir Ružić, Boris Skeledžić,  Vesna Špalj, Vinko Tomas, Branko Valenčić, Josip Živčić.

Predsjednik: dr.sc. Marijan Ćurković

Potpredsjednik: dr.sc. Hrvoje Baričević

Sud časti:  Anto Ravlić, Nada Rupčić, Branko Valenčić

Nadzorni odbor:  Vladimir Modrić, Darijo Lubina, Goran Paulin.

Upravni odbor: dr.sc. Marijan Ćurković, dr.sc. Hrvoje Baričević, Ivan Bočina, Boris Skeledžić, dr.sc. Vinko Tomas.

Temeljni podaci

Autoklub Rijeka je udruga upisana u Registar udruga Primorsko-goranske županije, pod registarskim brojem udruga 08000611.

Skraćeni naziv: AK Rijeka.
Šifra djelatnosti: 9412 – djelatnost strukovnih članskih organizacija
Matični broj: 3329232
OIB: 93075770066
Računi Autokluba Rijeka:
HR17 2484008 1102393403 – Raiffeisenbank Austria d.d.,  Zagreb, Magazinska cesta 69
HR1324840081500181551 – Raiffeisenbank Austria d.d.,  Zagreb, Magazinska cesta 69
HR3024840081500181551 – Raiffeisenbank Austria d.d.,  Zagreb, Magazinska cesta 69
HR3024810001124000162 – Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74
HR7224020061100134417 – Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A
HR3823600001102718966 – Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
HR3024810001124000162 – Agram banka d.d.,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 74
HR0224880011100130946 – BKS Bank AG, Rijeka, Mljekarski trg 3

Kontaktiraj Autoklub Rijeka

Za eventualna pitanja vezana uz usluge koje pruža Autoklub Rijeka ili akcije koje organizira slobodno nas kontaktirajte.

Monografija Autokluba Rijeka

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".