Najčešće postavljanja pitanja vezana uz tehnički pregled i registraciju

Najčešća pitanja i odgovori.

Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cestama samo ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu, prema odredbi članka 238. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.  Odredbom stavka 8. istog članka propisana je novčana kazna u iznosu od 700,00 kn, ukoliko vozač upravlja vozilom kojem je važenje prometne dozvole isteklo do 15 dana dok se odredbom 7. propisuje kazna u iznosu od 2.000,00 kn ukoliko je važenje prometne dozvole isteklo za više od 15 dana.

Dakle, registracija vozila odnosno prometna dozvola vrijedi do datuma naznačenog u prometnoj dozvoli. Po isteku valjanosti prometne dozvole, s vozilom se ne smije sudjelovati u prometu.

Za registrirana vozila izdaje se prometna dozvola. U slučaju dotrajalosti ili promjene podataka stara prometna dozvola se oduzima i uništava i izdaje se nova prometna dozvola. Možete imati samo jednu prometnu dozvolu za isto vozilo.

Možete pristupiti tehničkom pregledu vozila  pod uvjetom da imate važeću osobnu iskaznicu vlasnika vozila ili njegovu putovnicu ili punomoć. Uz to, potrebna je vlastita osobna iskaznica i prometna dozvola. Za produžetak registracije potrebno je imati i novu policu osiguranja vozila. Dakle, osoba koja je vlasnik vozila ne mora nužno biti prisutna pri tehničkom pregledu i produžetku registracije vozila.

Obavezna oprema u automobilu propisana je člankom 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama tj. člancima 94. do 100. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

Za osobna vozila to je:

 • Rezervni kotač osim ako su pneumatici ili naplatci opremljeni sigurnosnim sustavom za sigurnu vožnju s ispuhanim pneumatikom ili ako vozilo posjeduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje ispuhanog pneumatika (npr. sprej ili pjena u boci pod tlakom itd.)
 • Znak za obilježavanje vozila zaustavljenog na kolniku ceste – „trokut“
 • Kutija prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112
 • Rezervne žarulje osim za vozila koja su opremljena svjetlosnim tijelima bez žarne niti (ksenon, neon, LED i sl.)
 • Reflektirajući prsluk

Vatrogasni aparat moraju imati samo vozila u vlasništvu pravnih osoba. Iznimno, ukoliko je vlasnik leasing kuća, a korisnik fizička osoba koja koristi vozilo za osobni prijevoz, vatrogasni aparat nije obvezan..

Članak 88. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 51/10, 84/10, 145/11) propisuje sljedeće:

 • (1) Motorna vozila, osim mopeda, mopeda s tri kotača, motocikla, motocikla s bočnom prikolicom, motornog tricikla, lakih četverocikla i četverocikla i traktora moraju imati jednu kutiju prve pomoći, a autobusi sa više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije.
 • (2) Motorna vozila iz stavka 1. ovoga članka, koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kutijom prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, osim vozila koja se uvoze i imaju serijski ugrađenu kutiju prve pomoći u skladu s normom matične zemlje.

Vodite računa da svaka kutija prve pomoći ima propisani rok trajanja koji iznosi pet godina, stoga svakako valja zabilježili datum isteka i voditi računa o nabavci ispravne kutije.

Članak 88. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 51/10, 84/10, 145/11) propisuje sljedeće:

 • (1) Motorna vozila, osim mopeda, mopeda s tri kotača, motocikla, motocikla s bočnom prikolicom, motornog tricikla, lakih četverocikla i četverocikla i traktora moraju imati jednu kutiju prve pomoći, a autobusi sa više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije.
 • (2) Motorna vozila iz stavka 1. ovoga članka, koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kutijom prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, osim vozila koja se uvoze i imaju serijski ugrađenu kutiju prve pomoći u skladu s normom matične zemlje.

Člankom 246. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da vozila registrirana u inozemstvu, koja su vlasništvo stranaca s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a i vozila hrvatskih državljana koji iz inozemstva privremeno dođu u RH, mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Republike Hrvatske najduže tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, nakon čega je vozilo potrebno privremeno registrirati u Republici Hrvatskoj.

Na tehnički pregled možete doći i prije datuma upisanog u prometnu dozvolu. Ako prometna dozvola ističe 15.9.2021., bilo koji dan između 1.9. i 15.9., možete doći na tehnički pregled i produljenje valjanosti prometne dozvole te će prometna dozvola biti ovjerena od 15.9.2021. do 15.9.2022. Ako dođete u mjesecu koji prethodi registraciji, prometna dozvola bit će ovjerena do zadnjeg datuma tog mjeseca – dakle, ako dođete 20.08.2021., vrijedit će do 31.08.2022. godine.

Ukoliko želite registarske pločice po narudžbi, potrebno je doći u stanicu za tehnički pregled vozila i podnijeti zahtjev za izdavanje takvih pločica.

Cijena registarskih pločica izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi, npr. RI 666 GG) iznosi 278 kuna za vozila za koja se izdaju dvije registarske pločice te 166 kuna za vozila za koja se izdaje jedna registarska pločica (prikolica, motocikl).

Cijena registarskih pločica po izboru (npr. RI RIJEKA, RI RI051) iznosi 2000 kuna za vozila za koja se izdaju dvije registarske pločice te 1500 kuna za vozila za koja se izdaje jedna registarska pločica, a natpis može sadržavati tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili kombinaciju slovnih i brojčanih znakova.

Da, kako biste napravili tehnički pregled i registraciju vozila potrebne su vam pokusne ili probne tablice koje se izdaju na rok do 3 dana.  Za probne tablice potrebno je doći u stanicu za tehnički pregled s osobnom iskaznicom, vozačkom dozvolom, kupoprodajnim ugovorom i odjavljenom prometnom dozvolom. Uz to, morate imati policu osiguranja (koju možete napraviti na 5 dana ili odmah za čitavu godinu).
Postoje i pokusne tablice koje se izdaju na rok od 15 dana. Dodjeljuju se uz iste dokumente kao i na tri dana, ali je polica minimalnog trajanja 15 dana te je za izdavanje potrebno obaviti tehnički pregled vozila.
Za isto vozilo nije moguće dodijeliti pokusne pločice više puta.

Promjenu boje treba prijaviti na stanici za tehnički pregled vozila gdje će vam obaviti uslugu”promjena tehničkog stanja” . Nakon pregleda vozila, novi podatak se upisuje se u prometnu dozvolu.

Nakon svake ugradnje uređaja, nadogradnje ili konstrukcijske promjene na vozilu, potrebno je obaviti ispitivanje vozila (atest). Ispitivanje se može obaviti u za to ovlaštenim stanicama za tehnički pregled vozila.

Nakon ugradnje kuke potrebno je otići u stanicu za tehnički pregled ili u Centar za vozila Hrvatske (CVH) na atest odnosno ispitivanje kojim se provjerava ispravnost naknadno ugrađenih dijelova na vozilo te sukladnost dokumentacije sa stvarnim stanjem na vozilu. Status predmet možete pratiti na stranicama CVH.

Nakon izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila, vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu tehničkih podataka u stanici za tehnički pregled vozila, što će se evidentirati kao napomena u prometnoj dozvoli.

Saznajte više.

Promjena vlasništva motornog vozila obavlja se u stanici za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu tj. sjedištu vlasnika vozila ili u stanici za tehnički pregled izvan registracijskog područja uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva.

1. Dokumenti potrebni za promjenu vlasništva vozila:

 • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, pravomoćno rješenje suda i sl.)
 • Prometna dozvola te knjižica vozila, ako je prometna knjižica izdana prije 01.07.2013. godine
 • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (ukoliko je istekla valjanost prometne dozvole)
 • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • Osobna iskaznica ili putovnica novog vlasnika

Ovlašteni djelatnik provodi postupak promjene vlasništva vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Vlasništvo je promijenjeno ispisom prometne dozvole, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.

Od 01.01.2018. godine kupoprodajni i darovni ugovor više nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Ne, kod promjene vlasništva motornog vozila dovoljno je da je prisutan novi vlasnik.

Upravna pristojba na stjecanje vozila temeljem ugovora o darovanju ne naplaćuje se ako je stjecatelj bračni drug, potomak ili predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem samo pod uvjetom da je motorno vozilo i registrirano na darovatelja u Republici Hrvatskoj (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 121/2019) koji stupa na snagu 01.01.2020.) ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu.

Rodstvo se dokazuje rodnim listom (listovima) ili izvatkom iz matice rođenih te vjenčanim listom.

Darovni ugovor sklopljen nakon 01.01.2018. godine ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Upravna pristojba na stjecanje vozila temeljem ugovora o darovanju ne naplaćuje se ako je stjecatelj bračni drug, potomak ili predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem i ako je vozilo prethodno registrirano na darovatelja u Republici Hrvatskoj.

Dakle, ne morate plaćati upravnu pristojbu ako je vozilo bilo registrirano na vas, već morate predočiti dva rodna lista (djed – roditelj – unuk) i darovni ugovor.

Darovni ugovor sklopljen nakon 01.01.2018. godine ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Ako želite zadržati naslijeđeno vozilo, potrebno je doći u stanicu za tehnički pregled vozila s izvornikom pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju koje se daje na uvid, prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom. U stanici ćete napraviti prijepis vozila čija je cijena 99,65.  Ako se radi o nasljeđivanju u ravnoj liniji, pri prijepisu ste oslobođeni plaćanja upravne pristojbe.

Ako želite naslijeđeno vozilo prodati, ne morate ga prije prodaje prepisivati na sebe. Dovoljno je da u stanicu za tehnički pregled vozila dođe kupac s izvornikom pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, kupoprodajnim ugovorom te osobnom iskaznicom kupca i napravi prijepis vozila.

Ako je rješenju o nasljeđivanju navedeno više osoba koje nasljeđuje vozilo, postupak je sljedeći:
• Suvlasnici se moraju dogovoriti tko će od suvlasnika biti upisan u prometnu dozvolu u polje vlasnik vozila, moguće je upisati samo jednu osobu
• U stanici za tehnički pregled prilaže se dokaz o vlasništvu (npr. rješenje o nasljeđivanju)
• Prilaže se i originalni primjerak pisane suglasnosti svih ostalih suvlasnika da se jedan od suvlasnika upiše kao vlasnik u prometnu dozvolu (ako suvlasnici daju izjavu u stanici za tehnički pregled ona ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, no ako je daju izvan stanice za tehnički pregled potrebna je ovjera javnog bilježnika). Suglasnost može dati i svaki suvlasnik pojedinačno

Nitko od suvlasnika ne može prodati vozilo bez suglasnosti ostalih suvlasnika.

Svaki od suvlasnika mora vlastoručno potpisati kupoprodajni / darovni ugovor s novim vlasnikom vozila. Druga mogućnost je da svi suvlasnici opunomoće jednog od njih ili treću osobu koja će u njihovo ime sklopiti kupoprodajni ili darovni ugovor s kupcem odnosno daroprimateljem. Punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Od 01.01. 2018 vozila se odjavljuju na stanicama za tehnički pregled vozila. Kako biste odjavili vozilo, potrebno je osobno ili s punomoći vlasnika doći na stanicu za tehnički pregled vozila te priložiti prometnu dozvolu i predati registarske pločice. Potrebno je i popuniti Izjavu o mjestu čuvanja vozila koju ćete dobiti na licu mjesta ili, ukoliko je vozilo uništeno, predati potvrdu o uništenju (na riječkom području od strane Metisa)
U slučaju kupoprodaje vozila, odjava se također radi na stanicama ze tehnički pregled.

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor i sl.)
 • strani prometni dokument
 • European Certificate of Conformity (EU COC) ili potvrdu proizvođača koju možete pribaviti kod ovlaštenog distributera za marku vozila koje uvozite

Prvi korak je provjera sukladnosti koja se obavlja u stanici za tehnički pregled s EU COC-om ili potvrdom proizvođača te služi za dobijanje Potvrde o sukladnosti vozila.
S Potvrdom o sukladnosti vozila odlazi se na Carinu gdje se plaća Poseban porez na motorna vozila. Nakon toga se vraćate u stanicu za tehnički pregled gdje, uz osobnu iskaznicu ili putovnicu te provjeru sve dostavljene dokumentacije obavljate:

 • tehnički pregled vozila
 • naplatu propisanih obveza (naknada za ceste, naknada za okoliš, porez CMV, upravna pristojba)
 • registraciju i preuzimanje reg. pločica i prometne dozvole

U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik je obvezan, u roku od 15 dana od stjecanja vozila, registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila (Narodne novine”, broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16). Ako novi vlasnik vozila to ne učini, osoba na koju je vozilo registrirano može podnijeti zahtjev policijskoj upravi koja vozilo vodi u evidenciji da rješenjem ukine registraciju vozila.

Prodavatelj odnosno kupac nije dužan vratiti registarske pločice, ako su kupoprodajnim ugovorom ili pisanom izjavom danom u nadležnom tijelu iste ustupljene kupcu i ako se ne mijenja registracijsko područje.

U slučaju gubitka prometne dozvole i/ili knjižice vozila i reg. pločice stanica za tehnički pregled može zaprimiti kratku izjavu stranke o gubitku u kojoj se navode podaci o vlasniku, vozilu i gubitku (mjestu i vremenu) prometne dozvole i/ili knjižice vozila ili jedne registracijske pločice.
Izjava mora biti dana u STP-u, biti vlastoručno potpisana i može ju dati isključivo vlasnik ili opunomoćenik s punomoći koja je dana samo u tu svrhu ili ima opću punomoć iz koje to proizlazi.
Stanica će tu izjavu skenirati i dostaviti putem e-maila nadležnoj policijskoj upravi ili postaji prema mjestu u kojoj je vozilo registrirano kako bi se evidentirao gubitak za dokumentom i/ili registracijskom pločicom i raspisala potraga za istim.
Policijska uprava, odnosno postaja bez odgađanja evidentira navedenu potragu te odmah o tome putem e-maila obavješćuje stanicu za tehnički pregled. Nakon što PU/PP potvrdi da je potraga raspisana može se izdati nova prometna dozvola a u slučaju gubitka registarske pločice nove obje registarske pločice.Nakon gubitka jedne reg.pločice ne može se dobiti isti broj nego isključivo novi par registarskih pločica i nova prometna dozvola bez obzira da li su bile po narudžbi ili ne.
Na ovaj način ne može se postupiti u slučaju uslijed krađe, utaje ili drugih kaznenih djela koja se i dalje moraju prijaviti u nadležnoj PU/PP.
Također ne može se prijaviti gubitak obje registarske pločice jer se u tom slučaju smatra da su one otuđene.

Prema članku 88. Zakona o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), određuje se da osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji vozila, za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta može se ostvariti na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, na zahtjev osobe s invaliditetom. Pisanom zahtjevu (obrazac možete preuzeti ovdje) treba priložiti:

 • presliku prometne dozvole (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila (npr. račun o kupljenom vozilu, kupoprodajni ugovor ili ugovor o darovanju koji mora biti na ime podnositelja zahtjeva)
 • presliku rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
 • presliku rješenja nadležnog tijela temeljem propisa o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
 • presliku rješenja nadležnog tijela temeljem propisa o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata
 • presliku potvrde o OIB-u
 • 55,00 kuna upravne pristojbe koje je potrebno nalijepiti na zahtjev. Više o ovoj temi pročitajte na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Da, pravne i fizičke osobe mogu privremeno registrirati svoja motorna i priključna vozila.
Privremena registracija vozila ne može se izvršiti na vrijeme kraće od 60 dana, a ni duže od 12 mjeseci. Iznimka su vozila koja u Republiku Hrvatsku uđu sa stranim registarskim pločicama, na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama međunarodnih ugovora što ih je sklopila Republika Hrvatska. Ona se moraju privremeno registrirati, a to može biti i na vrijeme kraće od 60 dana. Privremeno registrirano vozilo označava se registarskim pločicama sa zelenim brojkama i slovima. (Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 249)

Ne, nije potrebno ispisivati policu osiguranja vozila kad se radi o produženju registracije.
Na stanicama za tehnički pregled vozila moguća je provjera postojanja police obveznog auto osiguranja u realnom vremenu što vlasnicima vozila omogućava registraciju vozila bez potrebe za predočenjem fizičke police ili potvrde. Nakon što osiguranik zaključi policu obaveznog osiguranja elektronskim putem, društvo za osiguranje u roku od par minuta šalje podatke o zaključenoj polici u bazu podataka Centra za vozila Hrvatske. Samo u iznimnom slučaju ako su podaci o polici neispravni ili postoji više polica za isto vozilo osiguranik će morati pokazati izvornik police osiguranja. Ukoliko je sve ispravno, Centar za vozila Hrvatske šalje podatke u bazu podataka registriranih vozila MUP-a, nakon čega društvo za osiguranje dobiva povratnu informaciju o iskorištenju police.

Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni Ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte osiguranja. Ona je dokaz da će eventualno nastala šteta koja je prouzročena osiguranim vozilom biti nadoknađena. Sustav zelene karte uključuje ukupno 48 država od kojih je 34 odlučilo da, na temelju međunarodnih sporazuma, registracijska pločica zamjenjuje zelenu kartu odnosno služi kao dokaz osiguranja.
Tako posjedovanje zelene karte osiguranja nije obavezno za ulazak na područje Europskog gospodarskog pojasa (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) te Andore, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Švicarske. I dalje je obavezna za Crnu Goru, Kosovo, Albaniju, Tursku, Moldaviju, Rusiju i Ukrajinu.  Međutim, zelena karta osiguranja (zelena ili bijela) korisna je u slučaju prometne nesreće ako ju vozač skrivi u inozemstvu jer sadrži sve podatke koje treba dati drugim sudionicima nesreće i policiji te kopiju možete predati prometnoj policiji ili drugom sudioniku nesreće.
U Hrvatskoj od 1.7.2020. vrijedi i zelena karta otisnuta na bijelom papiru odnosno društva za osiguranje mogu ugovarateljima osiguranja, odnosno vlasnicima vozila, slati i „zelenu kartu“ u PDF formatu koja se može tiskati na bijelom papiru.

Više o zelenoj karti

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".