Najčešća pitanja i odgovori.

Ne morate biti vlasnik vozila kako biste bili član, ne morate biti čak ni vozač, a nije važno ni imate li 2 automobila. Sve pogodnosti članstva možete koristiti u bilo kojem vozilu, kao vozač ili suvozač. Važno je samo da nazovete 1987 i da ste kraj vozila u trenutku dolaska pomoći na cesti.

Dana 1.1. 2018. godine HAK je krenuo s izdavanjem trajnih članskih iskaznica. Ako na vašoj iskaznici nije naveden datum u donjem desnom kutu znači da se radi o trajnoj iskaznici koja se aktivira uplatom članarine za novu člansku godinu. HAK će i dalje slati obavijest o isteku članske godine, no novu iskaznicu dobit ćete samo u slučaju promjene članskog modela.  Ako niste sigurni do kojeg datuma vrijedi članstvo, možete to provjeriti na portalu Moj HAK, HAK aplikaciji ili pozivom u člansku službu Autokluba Rijeka na 051/215-567.

Možete, članstvo je vezano uz osobu i kao član možete koristiti članska prava za sva vozila koja vozite ili ste suvozač u vozilu. Ono što Vas očito zanima je može li se kombi prevoziti vučnim vozilom? Može ukoliko kombi zadovoljava sljedeće kriterije: visina do 2,5m, širina do 2,55m, dužina do 5m i osim sjedala za vozače ima najviše 8 sjedala.

Da, kroz model Optimum plus te obiteljsko Optimum plus. Ti modeli, uvedeni 01.09.2019. godine, namijenjeni su svima onima koji osim vozila M1 i N1 kategorije koriste i vozila L kategorije (npr. mopedi, motocikli, tricikli, četverocikli…). To je jedini model koji obuhvaća i tu kategoriju vozila te u ovom trenutku ne postoji model koji pokriva motocikle van granica Hrvatske. U slučaju kvara na motociklu neće biti moguće na licu mjesta otkloniti kvar već će biti organiziran prijevoz vozila.

Za sve članove odnosno korisnike članskih pogodnosti koji su učlanjeni u Hrvatski autoklub i udružene autoklubove zaključno s 31. kolovozom 2019. do isteka njihove članske godine vrijede dosadašnje članske pogodnosti za motocikle (prijevoz motocikla u slučaju kvara ili prometne nesreće).

Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske i sljedećih država: Albanije, Austrije, Belgije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Crne Gore, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske (uključujući Monako i Korziku), Grčke, Irske, Islanda, Italije (uključujući San Marino, Vatikan, Sardiniju), Kosova, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Republike Sjeverne Makedonije, Malte, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Rumunjske, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske (uključujući Gibraltar i Andoru), Švedske, Švicarske, Turske (europski i azijski dio), Ukrajine, Velike Britanije.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili invalidnosti kao posljedice prometne nesreće član HAK-a stječe učlanjenjem u skladu s Općim uvjetima ostvarivanja članstva i članski pogodnosti. Navedeno pravo član ostvaruje ako je u trenutku nastanka prometne nesreće imao važeće članstvo u Hrvatskom autoklubu.

Pod prometnom nesrećom se smatra događaj na cesti u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili poginula.

Član HAK-a nema pravo na jednokratnu novčanu pomoć temeljem Pravilnika u slučaju kad upravlja radnim vozilom, radnim strojem, motokultivatorom, traktorom ili zaprežnim vozilom po nerazvrstanoj cesti ili obavlja radove u pokretu, ili kada sleti s nerazvrstane ceste ili se prevrne ili udari u neku prepreku, osim ako u tom događaju nije sudjelovalo drugo vozilo ili pješak i ako tim događajem nije prouzročena šteta drugoj osobi .

Jednokratna novčana pomoć u slučaju invalidnosti kao posljedice prometne nesreće isplaćuje se na pisani zahtjev člana HAK-a ili njegove obitelji u slučaju smrti, a njezina visina ovisi o utvrđenom postotku invaliditeta. Zahtjev se može podnijeti najkasnije 90 dana od pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju stupnja invalidnosti odnosno pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

Bez obzira što imate Ugovor o leasingu morate prilikom putovanja izvan granica naše zemlje pribaviti Dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom.

Dozvolu ćemo vam izdati uz predočenje prometne dozvole, vaše putovnice ili osobne iskaznice, vozačke dozvole te ovjerene punomoći pravne osobe koju možete preuzeti na našim stranicama. Cijena Dozvole je 60,00 kn.

Temeljem međunarodnih konvencija koje reguliraju cestovni promet, a kojih je potpisnik i naša zemlja, međunarodna oznaka mora biti oblika elipse, širine 175 i visine 115 mm, bijele temeljne boje s crnim obrubom i crnim slovima. Oznaka nije valjana ako su na njoj ispisani bilo kakvi drugi znaci, reklame i slično.

Međunarodna vozačka dozvola je obavezna ukoliko se upravlja vozilom stranih registarskih oznaka u inozemstvu.

Također vam je potrebna kad putujete vozilom hrvatskih registarskih oznaka u Tursku, Norvešku, Albaniju, Island, Kosovo, države bivšeg Sovjetskog Saveza, te u svim izvaneuropskim zemljama. Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama propisano je da se vozačke dozvole koje su izdale države članice priznaju uzajamno, a da od 19.01.2033. godine, u opticaju mogu biti samo vozačke dozvole u kartičnom obliku.

Slijedom toga, države članice Europske unije trebaju priznati i vozačke dozvole koje su izdane u Republici Hrvatskoj u papirnatom obliku prije 01.07.2013. godine i nemaju osnovu zahtijevati međunarodnu vozačku dozvolu.

Nacionalne vozačke dozvole izdane od država članica Europske unije priznaju se uzajamno, a od 19. siječnja 2033. godine, u optjecaju mogu biti samo vozačke dozvole u kartičnom obliku. Države članice EU trebaju priznati i vozačke dozvole koje su izdane u Republici Hrvatskoj u papirnatom obliku, prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, i nemaju osnovu zahtijevati međunarodnu vozačku dozvolu.

Stranci koji žele upravljati vozilom u Sjedinjenim Američkim Državama moraju imati važeću vozačku dozvolu, a pojedine države traže i Međunarodnu vozačku dozvolu o čemu više možete saznati na stranicama Odjela za motorna vozila svake države (DMV).  Ipak, navodi se kako je i u državama u kojima Međunarodna vozačka dozvola nije obvezna ona poželjna. Na primjer, na stranicama DMV New Yorka piše: “Imate li vozačku dozvolu druge države, nije vam potrebna Međuanrodna vozačka dozvola, ali je korisna. Ta dozvola na više jezika potvrđuje da imate važeću vozačku dozvolu. Policijski službenici koji ne znaju čitati jezik vaše nacionalne vozačke dozvole moći će pročitati međunarodnu.”.

Kada upravljate tuđim vozilom izvan granica Republike Hrvatske bez prisustva vlasnika potrebna vam je dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu, čak i kad se radi o vozilu unutar obitelji. Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj, a vlasnik mora biti prisutan. Izdaje se odmah i vrijedi najviše godinu dana od dana izdavanja.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".