Druge usluge

MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodno priznati prijevod nacionalne vozačke dozvole, a izdaje se sukladno Konvenciji o cestovnom prometu (Beč, 8. studenog 1968.). Hrvatska međunarodna vozačka dozvola sadrži prijevode na sedam (7) jezika; francuski, engleski, njemački, španjolski, ruski, arapski i kineski.

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je isprava kojom vozač dokazuje pravo na upravljanje vozilom u inozemstvu (to je prijepis važeće hrvatske vozačke dozvole). Koristi se u inozemstvu uz hrvatsku vozačku dozvolu.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama rok važenja MVD je 3 godine od izdavanja ili kraće, ukoliko je do isteka hrvatske vozačke dozvole manje od tri godina.

Međunarodna je vozačka dozvola obavezna ukoliko se upravlja vozilom stranih registarskih oznaka u inozemstvu.

Također vam je potrebna kad putujete vozilom hrvatskih registarskih oznaka u Tursku, Norvešku, Albaniju, Island, Kosovo, države bivšeg Sovjetskog Saveza, te u svim izvaneuropskim zemljama.

Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama propisano je da se vozačke dozvole koje su izdale države članice priznaju uzajamno, a da od 19.01.2033. godine, u opticaju mogu biti samo vozačke dozvole u kartičnom obliku.

Slijedom toga, države članice Europske unije trebaju priznati i vozačke dozvole koje su izdane u Republici Hrvatskoj u papirnatom obliku prije 01.07.2013. godine i nemaju osnovu zahtijevati međunarodnu vozačku dozvolu.

Međunarodna vozačka dozvola prestaje vrijediti kada strana država postane prebivalištem vozača, koji u tom slučaju mora regulirati status hrvatske vozačke dozvole pri nadležnim institucijama u inozemstvu (zamjena hrvatske dozvole za stranu, odnosno parcijalno ili ponovno polaganje vozačkog ispita). Razdoblje reguliranja vozačke dozvole propisuje svaka država zasebno, najčešće tri do dvanaest mjeseci od datuma prijave boravka.

Za dobivanje međunarodne vozačke dozvole potrebna je:

  • važeća hrvatska vozačka dozvola
  • osobna iskaznica ili putovnica
  • dvije fotografije, veličine 3,5 x 4,5 cm

Cijena: 170,00 kn + 20 kn biljega (biljege možete kupiti i u AK Rijeka)

MVD ne može zamijeniti hrvatsku vozačku dozvolu, što znači da državljanin RH ne može u inozemstvu steći nacionalnu vozačku dozvolu dotične zemlje na temelju MVD izdane u RH, isto tako MVD izdana u RH ne može se koristiti na teritoriju RH kao dokaz da ste stekli pravo upravljanja određenom kategorijom ili vrstom vozila.

 

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu je međunarodno priznati unificiran dokument kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom u inozemstvu. Punomoć se izdaje na tri jezika; hrvatskom, engleskom i francuskom.

Ona služi kao dokaz nadležnim organima zemlje u koju se putuje da vozilo nije otuđeno nego da se vozač njime služi uz pristanak vlasnika.

Dozvola se može izdati vozačima samo za vozila u vlasništvu hrvatskih državljana koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme važenja punomoći određuje vlasnik vozila, a maksimalno je godinu dana od dana izdavanja.

Za dobivanje dozvole potrebno je:

  • osobna i putovnica korisnika vozila – dozvola se hrvatskim državljanima može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, međutim u tom slučaju dozvola vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument (trenutno su to Slovenija, Italija, Madžarska i Bosna i Hercegovina). Putovnica je obvezna kad se dozvola  izdaje stranom državljaninu.
  • ako je vlasnik fizička osoba – predočiti osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu vozila
  • ako je vlasnik pravna osoba – predstavnik pravne osobe treba donijeti prometnu dozvolu vozila, te pečat pravne osobe
  • ako je vlasnik leasing – potrebno je donijeti presliku ugovora o leasingu i prometnu dozvolu vozila.

Tu istu dozvolu nakon izdavanja treba odnijeti na ovjeru dokumenta u leasing kuću.

Vlasnik i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja dozvole.

Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati kad korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu, odnosno prodaja vozila, ili ukoliko korisnik posjeduje pravovaljani (ovjereni) kupoprodajni ugovor.

Cijena: 60 kn + 20 kn biljega (biljege možete kupiti i u AK Rijeka)

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".