Impressum

Izrada weba: Enecom

Marketing:
Zainteresirani oglašivači mogu se javiti na info@ak-rijeka.hr, ili na 051/212 442 (telefon)
kako bi saznali uvjete oglašavanja na webu AK Rijeka.Marketing: Zainteresirani oglašivači mogu se javiti na info@ak-rijeka.hr, ili na 099/2495636 kako bi saznali uvjete oglašavanja na webu AK Rijeka.

Pozivamo sve potencijalne autore zainteresirane za suradnju da nas kontaktiraju
na info@ak-rijeka.hr.

 

© 2017. – 2022. Sva prava pridržana.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".