Pozivaju se poznati i nepoznati vlasnici vozila koja su smještena na smjestilište Autokluba Rijeka da u roku od 15 dana od ovog poziva dođu u smjestilište vozila u Rijeci, Preluk 6 te podmire dužnu ležarinu i preuzmu svoje vozilo. Detalji ovog javnog poziva nalaze se u priloženoj datoteci, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi smjestilišta na Preluku 6, Rijeka, na telefona 051/621-824 ili na mobitel 099/3930323 ili putem e-maila info@ak-rijeka.hr.

Datoteke dostupne za preuzimanje:Odgovori