Klik u Rijeci 30. i 31. listopadaPreventivno-edukativni program „KLIK“- sigurnosni pojas- navika odgovornog ponašanja u prometu“ namijenjen mladima od 15. do 20. godine života održat će se u ponedjeljak 30. i utorak 31. listopada 2017. u Visokoj poslovnoj školi PAR, Trg Riječke rezolucije 4 i na trgu 128. brigade HV.

Akcija prometne preventive namijenjena  sudionicima u cestovnom prometu – „KLIK” održat će se u ponedjeljak 30. i utorak 31. listopada 2017. u Visokoj poslovnoj školi PAR, Trg Riječke rezolucije 4 i na trgu 128. brigade HV.

Na ozljeđivanja i stradavanja djece u prometu treba biti posebno osjetljiv, bez obzira radi li se o obitelji ili društvu u cjelini. Učestalo upozoravanje i senzibilizacija vozača, roditelja, javnosti uopće može i mora dovesti do cjelokupne promjene stavova i ponašanja sudionika prometa. Autoklub Rijeka svake godine provodi niz tradicionalnih akcija kojima je cilj podizanje svijesti za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu. Tim akcijama obuhvaćeni su sve životne skupine. Preventivno-edukativni program „KLIK“- sigurnosni pojas- navika odgovornog ponašanja u prometu“  kreiran od strane Hrvatskog autokluba je namijenjen adolescentima, mladima od 15. do 20. godine života.

Važnost navike vezivanja pojasa

Vezanje sigurnosnog pojasa u vozilu je zakonska obveza vozača i putnika, ali i dio osobne kulture. Nevezanje sigurnosnog pojasa je čin nekulturnog i neodgovornog ponašanja, a reflektira se u odnosu prema:

– vlastitoj obitelji i prijateljima
– drugim sudionicima u prometu
– službama koje se brinu za zdravlje i sigurnost sudionika u prometu
– zajednici koja snosi gubitke i troškove nastale uslijed stradanja

Istraživanja koje je 2015. godine proveo Fakultet prometnih znanosti govori kako je učestalost korištenja sigurnosnog pojasa u prometu u Republici Hrvatskoj zabrinjavajuća . 62 % vozača i suvozača osobnih vozila koristi sigurnosni pojas tj. 38 % ih nije vezano sigurnosnim pojasom. Putnici na stražnjim sjedalima u preko 90 % slučajeva nisu vezani. U Biltenu sigurnosti cestovnog prometa u statistici stradavanja na cestama 2015. godine navedeno je da od 164 smrtno stradalih vozača i putnika u osobnim vozilima njih 65 ili čak 39,6 % nije koristilo sigurnosni pojas.

Uz “Klik” do odgovornijih sudionika u prometu

Cilj preventivno-edukativnog programa „KLIK“ je stjecanje kompetencija, znanja o sigurnosnim i zaštitnim mjerama i radnjama, prije i za vrijeme upravljanja (ili prevoženja) vozilom, kao i razvoj vještina odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu. Sadržaji programa realizira se u trajanju dva školska sata (teoretski i praktični dio na simulatorima sudara i prevrtanja). Ovim se projektom utječe na promjenu ponašanja srednjoškolaca, usvajanje i stjecanje pozitivnih stavova o njihovoj ugroženosti u prometu. Stečene komunikacijske kompetencije učenika koriste se kako za prijenos informacija drugim učenicima tako i kao utjecaj na eventualno neodgovorne roditelje – vozače. U prvom koraku, kroz jedan nastavni sat, stručnjaci HAK-a  učenicima obrazlažu teoretske aspekte i dokaze o neophodnosti korištenja sigurnosnog pojasa u vožnji.  Nakon teoretskog dijela instruktori na simulatorima prevrtanja  i sudara učenicima prezentiraju posljedice prometnih nesreća u kontroliranim uvjetima- sudar s nepomičnom preprekom i prevrtanje vozila.

Raspored održavanja:
– ponedjeljak 30. listopada; početak u 11,30 sati.
– utorak 31. listopada; početak u 10,00 i 11,30 sati

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".