Obvezatna uputa o postupanju zbog opasnosti od epidemije za korisnike usluga Autokluba Rijeka

Poštovani,

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj od osobitog je interesa zaštita zdravlja svih građana. U jeku borbe s epidemijom korona virusa osobito je važno vršiti preventivne aktivnosti s ciljem sprečavanja daljnjeg širenja virusa. Svjesni ozbiljnosti trenutne situacije, a uzevši u obzir potrebe građana da nastave s obavljanjem poslova i ostvarivanja usluga iz nadležnosti Autokluba Rijeka i kako bismo osigurali što višu razinu sigurnosti i zaštite u vezi sa širenjem korona (COVID-19) virusa, od 16.03.2020. uvodimo sljedeće preventivne mjere za prevenciju širenja epidemije korona (COVID-19) virusa:

Svi korisnici usluga AK Rijeka:

  • smiju ulaziti u prostorije AK Rijeka u onom broju koliko je u prostoriji AK Rijeka prisutno radnika koji pružaju traženu uslugu;
  • ne smiju pristupati prostorijama servisa i kanala STPV-a;
  • ne smiju se zadržavati unutar prostorije AK Rijeka u trajanju duljem od neophodnog za pružanje tražene usluge te su dužne odmah po primitku tražene usluge napustiti prostoriju AK Rijeka;
  • moraju održavati najmanji razmak od 1 metara prema drugim osobama;
  • obvezni su pridržavati se preporuka o higijeni i međusobnom postupanju.

Radnici AK Rijeka su ovlašteni zahtijevati od svakog korisnika usluge AK Rijeka postupanje sukladno odredbama ove Upute, a u slučaju ponašanja suprotnog ovoj Uputi, ovlašteni su zahtijevati od korisnika usluge udaljavanje iz prostorija AK Rijeka.

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".