Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da su zimski uvjeti na cesti takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Upravitelji javnih cesta proglašavaju zimske uvjete na cesti i navedena situacija ovisi isključivo o vremenskim prilikama.
Međutim, Odlukom o obveznoj upotrebi opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj se propisuju javne ceste na kojima je zimska oprema obvezna u razdoblju od 15.11.2014. g. do 15.04.2015. g. bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti. Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme se nalazi na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/429571.pdf

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Također, podsjećamo na vozače na zakonsku obvezu da prije uključivanja u promet očiste zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se vozač fizička osoba ako upravlja vozilom suprotno navedenim obvezama.

Pripremite se za hladnije dane na vrijeme.

Sigurnu vožnju želi vam Autoklub Rijeka!Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".