Smjestilište i prodaja vozila

AK Rijeka temeljem povjerene javne ovlasti HAK-a prikuplja, preuzima i čuva motorna i priključna vozila te plovne objekte i njihove dijelove. Na temelju pisanog naloga ovlaštene carinarnice, za motorna vozila i plovne objekte i njihove dijelove, koja su carinarnici stavljena na raspolaganje od strane vlasnika ili prijevoznika, odnosno koja su konačnim aktom nadležnog carinskog upravnog ili prekršajnog tijela oduzeta, Hrvatski autoklub i AK Rijeka organiziraju i provode postupak njihove javne prodaje.

Naknade za usluge:

  • do 6 m dužine ili 4 m širine: 30 kn/dan
  • preko 6 m dužine ili 4 m širine: 60 kn/dan

U naknade nije uključen PDV.

 

Trenutno nema aktualnih nadmetanja.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".