Kalkulator naknadaAplikacija preuzeta sa www.hak.hr

Izračun cijene tehničkog pregleda i registracije vozila je informativne prirode, a neovisno o parametrima koji određuju cijenu tehničkog pregleda i registracije vozila obvezni ste i predati policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Trošak tehničkog pregleda i registracije možete podmiriti gotovinom ili karticama, jednokratno ili obročno, a više o načinima plaćanja možete saznati ovdje.

Što sve plaćate prilikom registracije vozila?

Visina naknada za tehnički pregled određena je “Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila” i ovisna je o kategoriji vozila.
Naplaćena naknada se raspoređuje u skladu s čl. 19. Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila, u postotcima – 78% stanici za tehnički pregled vozila za amortizaciju, održavanje objekta, opreme i inventara, režijske troškove i plaće radnika, 8,9% Centru za vozila, 5,1% Hrvatskom autoklubu, 8,0% za prometnu preventivu.

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Naknada pripada u cijelosti županijskoj upravi za ceste prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika motornog vozila.

Obveza plaćanja naknade za okoliš utvrđena je čl. 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Način i rokovi obračunavanja i plaćanja posebne naknade propisuju se Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, a jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila propisuju se Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Obveza, način plaćanja i visina poreza na cestovna motorna vozila utvrđena je čl. 11. i 46. Zakona o lokalnim porezima.

Naplaćeni porez na cestovna motorna vozila u cijelosti pripada jedinici područne (regionalne) samouprave prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika motornog vozila.

Obveza sklapanja ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti propisana je čl. 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Ugovor se sklapa s jednom od osiguravajućih kuća pri čemu cijene variraju ovisno od izabrane osiguravajuće kuće.
Više informacija o osiguranju potražite na stranicama osiguravajućih kuća ili nekog od servisa za osiguranje.

Kompare Euroherc osiguranje d.d.  Croatia osiguranje d.d.
Allianz Zagreb d.d. Adriatic osiguranje d.d. Sava osiguranje d.d.

Kad se plaća i koliko iznosi upravna pristojba za vozilo?

Upravna pristojba se plaća prilikom promjene vlasništva u stanici za tehnički pregled vozila. Plaća se samo na određena vozila, a iznos ovisi o iznosu snage motora u kilovatima i godini proizvodnje vozila.  Iznos se može izračunati prema dolje navedenoj tablici sukladno Uredbi o tarifama upravne pristojbe. Bez dokaza o plaćenoj upravnoj pristojbi (osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe) ili plaćenom porezu na nasljedstva i darove ne može se obaviti registracija motornog vozila.

.Godina starosti izračunava se prema godini proizvodnje vozila odnosno godinu starosti rabljenog motornog vozila čini tekuća godina umanjena za godinu proizvodnje. Ako je tekuća godina jednaka godini proizvodnje, smatra se da je vozilo staro jednu godinu.

  1. za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom te »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:
GODINE STAROSTI VOZILA IZNOS U EUR PO KW
≤ 1 6,64​
2 5,97
3 5,31
4 4,65
5 3,98
6 3,32
7 2,65
8 – 10 1,99
11 – 14 1,33
15 – 18 0,66
19 – 20 0,40
21 – 30 0,13

2. za motocikle (uključujući i mopede), bicikle i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90 te »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI MOTOCIKLA IZNOS U EUR PO cm³
≤ 1​​ 0,40
2 0,37
3 0,32
4 0,27
5 – 7 0,21
8 – 10 0,16
11 – 14 0,11
15 – 18 0,05
19 – 20 0,03
21 – 30 0,01

Oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe:

  1. Upravna pristojba ne plaća se:a) na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potrebe propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona (za potrebe diplomatskih i konzularnih tijela, međunarodnih organizacija,…)

    b) ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila, u postupku stjecanja ili isporuke prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na dodanu vrijednost ili se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže

    ​c) na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju, ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu

    d) ako je stjecatelj temeljem općih oslobođenja prema posebnom propisu koji uređuje područje upravnih pristojbi oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

Način plaćanja

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

+ porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Plaćanje na rate (2 do 6 rata)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

 

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

+ porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Plaćanje na rate (2 do 3 rate)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

+ porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Plaćanje na rate (2 do 3 rate)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

+ porez na cestovna motorna vozila

+ upravne pristojbe

Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".