Kalkulator naknadaAplikacija preuzeta sa www.hak.hr

Što sve plaćate prilikom registracije vozila?

Visina naknada za tehnički pregled određena je “Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila” i ovisna je o kategoriji vozila.
Naplaćena naknada se raspoređuje u skladu s čl. 19. Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila, u postotcima – 78% stanici za tehnički pregled vozila za amortizaciju, održavanje objekta, opreme i inventara, režijske troškove i plaće radnika, 8,9% Centru za vozila, 5,1% Hrvatskom autoklubu, 8,0% za prometnu preventivu.

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Naknada pripada u cijelosti županijskoj upravi za ceste prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika motornog vozila.

Obveza plaćanja naknade za okoliš utvrđena je čl. 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Način i rokovi obračunavanja i plaćanja posebne naknade propisuju se Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, a jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila propisuju se Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Obveza, način plaćanja i visina poreza na cestovna motorna vozila utvrđena je čl. 11. i 46. Zakona o lokalnim porezima.

Naplaćeni porez na cestovna motorna vozila u cijelosti pripada jedinici područne (regionalne) samouprave prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika motornog vozila.

Obveza sklapanja ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti propisana je čl. 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Ugovor se sklapa s jednom od osiguravajućih kuća pri čemu cijene variraju ovisno od izabrane osiguravajuće kuće. Cijene polica možete usporediti ovdje: https://kompare.hr/.

Način plaćanja

Plaćanje na rate (2 do 6 rata)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

Jednokratno

+ porez na cestovna motorna vozila

Plaćanje na rate (2 do 3 rate)

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

+ naknada za uporabu javnih cesta

+ posebna naknada za okoliš

Jednokratno

+ porez na cestovna motorna vozila

Jednokratno

+ naknada za tehnički pregled i registraciju vozila

Ostale naknade i porez moguće je platiti gotovinom ili Diners / Erste Maestro Plus karticom.

Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".