Odjava vozila može se izvršiti samo na zahtjev vlasnika ili opunomoćenika.

Potrebni dokumenti