Za promjenu vlasništva motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Promjena vlasništva se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva.

Potrebni dokumenti

  • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, pravomoćno rješenje suda i sl.).
  • Prometna dozvola
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (ukoliko je istekla valjanost prometne dozvole)
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
  • Osobna iskaznica ili putovnica.

Koraci:

  1. Provođenje postupka promjene vlasništva vozila u informacijskom sustavu
  2. Naplata propisanih davanja
  3. Ispis prometne dozvole i ovjera
  4. Uručivanje prometne dozvole i registarskih pločica
Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.