Fizičke osobe

 • prometna dozvola
 • osobna iskaznica vlasnika ili punomoć ili neki drugi identifikacijski dokument izdan od strane javnog državnog tijela, npr. putovnica

 

Pravne osobe

 •  prometna dozvola
 • osobna iskaznica ili putovnica
 • ukoliko postoji razlog za promjenu starog obrasca prometne dozvole, ponesite knjižicu vozila
 • ovlaštenje (punomoć) za obavljanje produženja važenja prometne dozvole

Za prvu registraciju motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Prva registracija se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti prva registracija.

Razlikujemo prvu registraciju novog vozila i prvu registraciju rabljenog vozila

Prva registracija novog vozila

Potrebni dokumenti

 • Dokaz o vlasništvu vozila (račun).
 • Izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti.
 • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
 • Osobna iskaznica ili putovnica.

Koraci

 1. Identifikacija vozila
 2. Provođenje postupka prve registracije novog vozila u informacijskom sustavu
 3. Naplata propisanih davanja
 4. Ispis prometne dozvole i ovjera
 5. Uručivanje prometne dozvole i registarskih pločica

Prva registracija rabljenog vozila

Potrebni dokumenti

 • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija i sl.).
 • Strani prometni dokument.
 • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila).
 • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
 • Osobna iskaznica ili putovnica.

Koraci:

 1. Tehnički pregled vozila
 2. Provođenje postupka prve registracije novog vozila u informacijskom sustavu
 3. Naplata propisanih davanja
 4. Ispis prometne dozvole i ovjera
 5. Uručivanje prometne dozvole i registarskih pločica
 • uredni prometni dokumenti
 • izjava servisera
 • certifikat spremnika
 • certifikat isparivača
 • original račun od ovlaštenog servisa
Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".