Tehnički pregled vozila obavlja se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Obvezan je za sva motorna (automobili, motori, autobusi i sl.) i priključna vozila osim radnih strojeva, a kontroliraju se ovi uređaji i oprema.

Nažalost, gotovo svako četvrto vozilo ne prođe tehnički pregled u Republici Hrvatskoj. Ako ste jedan od “neispravnih” ne ljutite se jer svrha tehničkih pregleda jest otkriti nedostatke na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost vašeg vozila i putnika u njemu, kao i na sigurnost ostalih sudionika u prometu te osigurati da vozila svojim prometovanjem što manje utječu na okoliš.

Kao članovi HAK-a odnosno Autokluba Rijeka iskoristite mogućnost besplatnog kontrolnog pregleda Vašeg vozila kao pripremu za tehnički pregled. Uslugu kontrolnog tehničkog pregleda vozila mogu koristiti i svi ostali u skladu s važećim cjenikom.

Naši mehaničari napravit će kontrolni tehnički pregled na stanici za tehnički pregled Preluk i ukazati Vam na eventualne probleme. Ukoliko se pokaže neki nedostatak, možete ga otkloniti u našem servisu.

Za prijavu tehničkog pregleda vozila koju obavlja referentsko osoblje potrebno je priložiti dokumentaciju o vozilu, vlasniku i  osobi koja je dovezla vozilo. Potrebni su sljedeći dokumenti:

Fizičke osobe

– prometna dozvola,
– osobna iskaznica vlasnika ili punomoć ili neki drugi identifikacijski dokument izdan od strane javnog državnog tijela, npr. putovnica,

Pravne osobe

– prometna dozvola,
– osobna iskaznica ili putovnica,
– ukoliko postoji razlog za promjenu starog obrasca prometne dozvole, ponesite knjižicu vozila,
– ovlaštenje (punomoć) za obavljanje produženja važenja prometne dozvole.

Referent na prijavi tehničkog pregleda ispisuje kontrolni list, kojeg vlasnik vozila zajedno sa prometnom dozvolom daje prvom slobodnom nadzorniku tehničke ispravnosti vozila (u daljnjem tekstu: nadzornik).

Identifikacija vozila se smatra početkom tehničkog pregleda, gdje nadzornik uspoređuje podatke iz prometnih dokumenata pregledom VIN oznake i registracijske pločice. Nakon toga provjerava opće stanje vozila, pregledava staklene površine i brisače, učvršćenost branika i svjetala,  kontrolira gume, naplatke i spojne vijke kotača te uspoređuje tehničke karakteristike guma na vozilu i u prometnoj dozvoli.
Pregled unutrašnjosti vozila obuhvaća kontrolu sjedala, sigurnosne pojaseve, kolo upravljača, mjenjač, podizače stakala, rad svih kontrolnih i signalnih uređaja, i radnu opremu vozila (kutija prve pomoći, sigurnosni trokut, rezervne žaruljice…) i dr.

Kontrola kočnica, obuhvaća mjerenje sila kočenja u valjcima te kontrola potrošenosti kočnih obloga i oštećenost diskova.
Prilikom kontrole kočnica nadzornik se vozilom navozi na uređaj za ispitivanje kočnica vozila te ispituje kočionu silu na prednjoj i zadnjoj osovini i kočionu silu pomoćne (mehaničke) kočnice. Ukupni koeficijent sile kočenja radne kočnice za osobna vozila ne smije biti manji od 50%, a pomoćne kočnice 20%. Razlika sila kočenja za radnu kočnicu na kotačima iste osovine ne smije biti veća od 25%, a za pomoćnu kočnicu 30%. Nejednolikost sile kočenja na jednom kotaču ne smije biti veća od 20%. Postotak nejednolikosti sile kočenja izračunava se približno na polovici sile kočenja koja izaziva blokadu, a za osnovicu izračunavanja se uzima veća sila kočenja. Sva odstupanja od ovih zakonskih normi značilo bi ne samo pad na tehničkom pregledu nego i opasnost na cesti iz razloga što bi se vrlo vjerojatno prilikom naglog kočenja vozilo zanijelo pa čak i prevrnulo.

Pregledom vozila na kanalu nadzornik pregledava cijeli donji postroj, koroziju, ispušni sustav, dijelove ovjesa, poluge i zglobove, prijenosni mehanizam, pragove, unutrašnju stranu guma itd.

Kod ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila nadzornik se koristi analizatorom plinova, pomoću kojeg ispituje udio štetnih plinova (tvari) u ispuhu vozila. Eko – testu podliježu vozila s benzinskim motorima proizvedena nakon 1970. te vozila s dizel motorima proizvedena nakon 1980.

Vozila s ugrađenom plinskom instalacijom NE PODLIJEŽU ispitivanju ispušnih plinova.

Prilikom pregleda kočione tekućine nadzornik koristi indikator točke isparavanja tekućine za kočenje, gdje kontrolira zakonski propisanu minimalnu temperaturu točke isparavanja od 155°C.

Na kraju tehnološke linije pregledava se intenzitet i usmjerenost svjetala uređajem pod nazivom regloskop. Na svakom vozilu je točno određen postotak nagiba svjetala od strane proizvođača koji se uglavnom kreće u rasponu od 1% do 1,3% što je u pravilu označeno na plastičnom nosaču ili na naljepnici u motornom prostoru. Regloskopom se kontroliraju kratka, duga i svjetla za maglu, pod uvjetom da je vozilo neopterećeno i uređaj za podešavanje visine svjetala u vozilu podešen na nulu.

Po završetku tehničkog pregleda nadzornik donosi završnu ocjenu tehničke ispravnosti vozila te sve rezultate unosi u bazu podataka (program za automatsku obradu podataka). Nakon toga ispisuje zapisnik o tehničkom pregledu i sve pojedinosti koje isti sadrži usmeno objašnjava vlasniku vozila, odnosno vozaču. U slučaju da je vozilo tehnički ispravno ispunjen je prvi uvjet za registraciju vozila. Rezultat tehničkog pregleda možete provjeriti i na stranicama Centra za vozila Hrvatske.

Nakon ovjere tehničke ispravnosti vozila, naplate propisanih obveza (naknade za uporabu javnih cesta i posebne naknade za okoliš, poreza na cestovna motorna vozila za vozila mlađa od 10 godina) uz predaju police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti vozilo se može registrirati, odnosno produljiti valjanost prometne dozvole.

Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".