Na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu nadzornici provjeravaju sljedeće:

1. Uređaj za upravljanje

2. Uređaj za kočenje

3. Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

4. Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost

5. Samonosiva karoserija te šasija s kabinom i nadogradnjom

6. Elementi ovjesa, osovine, kotači

7. Motor

8. Buka vozila

9. Elektro uređaji i elektro instalacije

10. Prijenosni mehanizam

11. Kontrolni i signalni uređaji

12.Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (eko test)

13. Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila

14. Ostali uređaji i dijelovi vozila

15. Oprema vozila

16. Registracijske pločice i oznake

17. Plinska instalacija

1. Uređaj za upravljanje

Uređaj za upravljanje ispituje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za upravljanje može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za upravljanje.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE
1.1 Kolo upravljača – iskrivljenost, napuknutost, pričvršćenost, pokidana obloga DA M, N
– teško se pomiče
– prevelika zračnost, slobodni hod
1.2 Stup upravljača – pričvršćenost DA L, M, N
– iskrivljenost
– laka pokretljivost
1.3 Prijenosni mehanizam upravljača – pričvršćenost DA M, N
– zračnost (cvilenje, struganje ili lupanje)
– manžete
– zauljenost
1.4 Poluge i zglobovi upravljača – zračnost DA M, N
– iskrivljenost
– poremećen trag kotača
1.5 Pojačalo sile zakretanja upravljača – funkcioniranje DA M, N
– stanje elastičnih crijeva i remena
– zauljenje pumpe
– stanje elektromotora
1.6 Amortizer upravljača – stanje, pričvršćenost DA L, M, N
– propuštanje ulja
1.7 Graničnik kuta zakretanja upravljača – puknut, iskrivljen DA L
– mogućnost nagnječenja kabela i crijeva
1.8 Zakretno postolje priključnog vozila – zračnost postolja DA O
– podmazanost
2. Uređaj za kočenje

Učinkovitost kočnica (koeficijenti kočenja i razlika sila kočenja lijevo – desno) provjerava se na uređaju iz članka 10. točke 1., a za vozila koja zbog svojih tehničkih karakteristika ne mogu biti ispitana na valjcima, učinkovitost kočnica (koeficijent kočenja) ispituje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 15.
Ostali dijelovi uređaja za kočenje ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za kočenje mogu se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za kočenje.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
2.1 Radna kočnica – efikasnost (koeficijent kočenja) DA L, M, N, O
– razlika kočenja lijevo – desno
– skokovit porast sile kočenja
2.2 Pomoćna kočnica – efikasnost (koeficijent kočenja) DA L, M, N, O
– razlika kočenja lijevo – desno
2.3 Parkirna kočnica – funkcionalnost DA O
– stanje sajli (popucanost, zapletenost, korozija, svinutost, stanje žabica)
– upravljački mehanizam – stanje
2.4 Komanda radne kočnice – hod (prevelik ili premalen) DA L, M, N
– jastučić protiv klizanja potrošen, nema ga ili je labav
– prevelika zračnost u zglobnim elementima
– prevelik otpor pokretanju
– propuštanje zraka
2.5 Komanda pomoćne kočnice – poluga iskrivljena, slomljena DA M, N
– potršeni zupci za držanje
– otpuštanjem kočnice poluga se ne vraća samostalno u položaj “otkočeno”
– hod (prevelik ili premalen)
– propuštanje zraka
2.6 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi zračnog kočnog sustava) – kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave) DA M, N, O
– elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave)
– kompresor (potrošnja ulja, vrijeme za postizanje tlaka)
– spremnici zraka (korodiranost, oštećenost, loša postavljenost)
– kontrolni manometri u kabini (funkcioniranje)
– regulator tlaka (funkcioniranje, nepravilno podešeni tlakovi, loša postavljenost)
– kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost)
– kočno polužje (iskrivljenost, korozija, nepodmazanost, funkcionalnost, loša postavljenost)
– regulacijski ventili (funkcionalnost, podešenost, propuštanje zraka, korozija, stanje polužja)
– elementi upravljanja i napajanja priključnog vozila (odziv i visina tlakova)
– elementi ABS sustava (el. vodovi, senzori, signal ABS lampice)
2.7 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi hidrauličnog kočnog sustava) – kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave) DA L, M, N, O
– elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave
– vakuum pumpa (oštečenost, korodiranost, spoj s motorom)
– regulacijski ventili (funkcionalnost, propuštanje ulja, korozija, stanje polužja)
– kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost,
– kočna tekućina (vrelište)
2.8 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi mehaničkog kočnog sustava) – ispucalost sajli DA L, M, N, O
– iskrivljenost ili puknuće prijenosnih poluga
2.9 Izvršeni kočni elementi – debljina kočnih pločica i pakni DA L, M, N, O
– diskovi (izbrazdanost, napuknutost, površinska izgorenost, debljina vanjskog srha)
– doboši (ispucanost, zauljenost)
2.10 Spojne glave za kočnicu prikolice – propuštanje zraka DA M, N, O
– ispucanost crijeva
– prikladna duljina crijeva
– stanje brtvi
3. Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Podešenost dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu obavlja se na uređaju iz članka 10. točke 4.
Ostali svjetlosni uređaji ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda svjetlosnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti pregledavanih svjetala.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
3.1 Kratko svjetlo – podešenost, DA L, M, N
– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
3.2 Dugo svjetlo – podešenost, DA L, M, N
– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
3.3 Prednje svjetlo za maglu – podešenost, DA M, N
– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
3.4 Pokretno svjetlo (reflektori za osvjetljavanje radova) – funkcioniranje NE M, N, O
3.5 Svjetlo za vožnju unatrag – intenzitet, boja, položaj, povezanost s mjenjačem, DA M, N, O
3.6 Prednja pozicijska svjetla – broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima DA L, M, N, O
3.7 Stražnja pozicijska svjetla – broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima DA L, M, N, O
3.8 Stražnje svjetlo za maglu – broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima DA M, N, O
3.9 Parkirna svjetla – broj, boja, učvršćenost NE M, N, O
3.10 Gabaritna svjetla – broj, boja, učvršćenost DA M, N, O
3.11 Svjetla registracijske tablice – broj, boja, učvršćenost NE L, M, N, O
3.12 Žuta rotacijska ili treptava svjetla – boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozila NE L, M, N, O
3.13 Plava ili crvena rotacijska ili treptava svjetla – boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozila DA L, M, N, O
– smije li takvo vozilo biti opremljeno takvim svjetlom
3.14 Katadiopteri – broj, boja, oblik, učvršćenost, funkcioniranje DA L, M, N, O
3.15 Stop svjetla – broj, boja, učvrščenost, funkcioniranje DA L, M, N, O
3.16 Pokazivači smjera broj, boja, učvrščenost, funkcioniranje DA L, M, N, O
3.17 Uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera – funkcioniranje DA M, N, O
4. Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost

Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST
4.1 Vjetrobran i druge staklene površine – neoštečenost, providnost, deformabilnost slike, funkcionalnost pokretnih prozora, DA L, M, N, O
– postavljanje folija
4.2 Brisači i perači vjetrobrana – funkcioniranje, broj DA M, N
4.3 Retrovizori – učvrščenost, neoštečenost, funkcionalnost, broj DA L, M, N
5. Samonosiva karoserija te šasija s kabinom i nadogradnjom

Stanje samonosive karoserije te šasije s kabinom i naogradnjom utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
5.1 Samonosiva karoserija – korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih elemenata na karoseriji, otvor za nalijevanje goriva, pričvršćenost svih elemenata na karoseriju DA L, M, N, O
5.2 Šasija – broj šasije DA L, M, N, O
– korozija, boja, mehanička oštećenja, pričvršćenost svih elemenata na šasiju, stanje varova, zakovica, vijaka, deformacije
5.3 Kabina – korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvršćenost za šasiju, pričvršćenost drugih dijelova na kabinu DA M, N, O
5.4 Nadogradnja – korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvršćenost za šasiju, pričvršćenost drugih dijelova na nadogradnju (ljestve, arnjevi, stranice sanduka itd.) DA M, N, O
6. Elementi ovjesa, osovine, kotači

Stanje elemenata ovjesa, osovina i kotača utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
6.1 Polužje ovjesa – stanje poluga, mehaničke deformacije, korozija DA L, M, N, O
– dodirivanje poluga od elemente karoserije vozila
– zračnost i pričvrščenost stabilizirajučih poluga
6.2 Zglobovi ovjesa – stanje gumenih elemenata DA L, M, N, O
– zračnost
6.3 Amortizeri – stanje zglobnih mjesta prihvata na ovjes i karoseriju DA L, M, N, O
– zauljenost, potrošenost
– korozija, mehanička dotrajalost
6.4 Opruge – korozija DA L, M, N, O
– mehanička oštećenja
– plastična deformacija
– učvršćenost na karoseriju i ovjes
– stanje gumenih dijelova zračnih jastuka
6.5 Glavina kotača – zračnost u ležajevima DA L, M, N, O
– korozija
– stanje manžeta
6.6 Naplatci – korozija DA L, M, N, O
– mehanička deformacija od udaraca
– napuknutost
– nedostajanje pojedinih vijaka za pričvrščenje na glavčinu
6.7 Gume – dubina gaznog sloja DA L, M, N, O
– istovjetnost guma na istoj osovini
– odgovarajuće karakteristike guma za promatrano vozilo
– stanje bočnice gume
7. Motor

Stanje motora utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
7.1 Oslonci motora – stanje zglobnih elemenata ovjesa DA L, M, N
7.2 Zauljenost motora – zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogučnost kapanja ulja na cestu DA L, M, N
7.3 Ispušni sustav – pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde, karakteristike ispuha za promatrano vozilo DA L, M, N
7.4 Usisni sustav – pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka DA M, N
7.5 Sustav za paljenje – pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora DA L, M, N
7.6 Sustav za napajanje gorivom – pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora DA L, M, N
– nepropusnost spremnika goriva i svih vodova kojima gorivo prolazi
7.7 Razvodni mehanizam – zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost , istrošenost DA M, N
8. Buka vozila

Ocjena buke vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Ako se posumnja da vozilo ispušta veću količinu buke od propisane ispitivanje buke treba provesti na prikladnom (propisanom) prostoru van objekta stanice za tehnički pregled pomoću uređaja iz članka 10. točka 9.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
8.1 Buka u mirovanju vozila s upaljenim motorom – pretjerana buka ispušnog ili usisnog sustava motora DA L, M, N
9. Elektro uređaji i elektro instalacije

Ocjena elektro uređaja i instalacije vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
9.1 Elektropokretač – ispravan rad bez metalnih zvukova DA L, M, N
– pričvršćenost
9.2 Generator – iskrenje DA L, M, N
– gašenje kontrolne lampice nakon starta motora
– stanje remena
9.3 Akumulator – pričvršćenost DA L, M, N
– nepropusnost
– nekorodiranost el. spojeva
– postojanje oduška van prostora za putnike
9.4 Kontakt brava – ispravno funkcioniranje DA L, M, N
– mehaničko oštečenje
9.5 Električni vodovi – izoliranost DA L, M, N
– uredna položenost po vozilu
– eventualna rastopljenost izolacije
10. Prijenosni mehanizam

Ocjena prijenosnog mehanizma utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda prijenosnog mehanizma može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
10.1 Spojka – hod papučice spojke DA L, M, N
– stanje papučice spojke
– proklizavanje
10.2 Mijenjač – stanje, pričvršćenost, zauljenost DA L, M, N
10.3 Vratila, diferencijal i poluvratila – zračnost u zglobovima DA L, M, N
– stanje manžeta
– mehanička deformacija
– stanje spojki
– zauljenost diferencijala
– pričvršćenost
10.4 Lanac, lančanici, remen, remenice – zračnost DA L
– stanje prstenova lanca
– istegnuće
– stanje zubaca
– podmazanost
– pričvršćenost
11. Kontrolni i signalni uređaji

Ocjena kontrolnih i signalnih uređaja utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda kontrolnih i signalnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
11.1 Brzinomjer s putomjerom – funkcioniranje DA L, M, N
11.2 Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo – funkcioniranje DA L, M, N
11.3 Sirena – funkcioniranje DA L, M, N
11.4 Tahograf i li nadzorni uređaj (euro tahograf) – da li je obavljeno ispitivanje DA M, N
11.5 Ograničivač brzine – postojanje na vozilu sukladno propisima DA M, N
11.6 Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera – funkcioniranje DA L, M, N
11.7 Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu – funkcioniranje DA L, M, N, O
12.Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (eko test)

EKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjerenjem sastava ispušnog plina na uređajima iz članka 10. točka 12. i 13. Način mjerenja ispušnih plinova ovisi o vrsti ugrađenog motora u vozilo. Prilikom obavljanja EKO TESTA može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Izmjerene i izračunate vrijednosti ispušnog plina se uspoređuju s posebno pripremljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako proizvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim vrijednostima.
Od 01.listopada 2004. godine ne smije se ovjeriti tehnički pregled vozila ako se na EKO testu utvrdi da vozilo ne zadovoljava propisane uvjete.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
12.1 Ispušni sustav – pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde NE M, N
12.2 Usisni sustav – pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka NE M, N
12.3 Sustav za paljenje – pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora NE M, N
12.4 Sustav za napajanje gorivom – pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora NE M, N
12.5 Razvodni mehanizam – zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost i zadnja izmjena zupčastog remena NE M, N
12.6 BEZ-KAT vozila – ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu na brzini vrtnje praznog hoda – prevelik CO DA M, N
12.7 REG-KAT vozila – ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu pri povišenoj brzini vrtnje i pri brzini vrtnje praznog hoda. Izračun faktora zraka lambda na povišenoj brzini vrtnje – prevelik CO DA M, N
– neodgovarajući faktor zraka lambda
12.8 DIZEL – ispitivanje srednjeg stupnja zacrnjenja ispušnog plina – prevelik srednji stupanj zacrnjenja DA M, N
13. Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila

Ocjena uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika.
Prilikom pregleda električnog priključka na vučnom vozilu koristi se uređaj iz člnaka 10. točke 19., a može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
13.1 Mehanička spojka – mehanička potrošenost, korodiranost DA M, N, O
– postojanje dodatnog osigurača
– pričvršćenost za vučno vozilo
13.2 Električni priključak spojke – ispravna električna spojenost DA M, N, O
– funkcioniranje
14. Ostali uređaji i dijelovi vozila

Ocjena ostalih uređaja i dijelova vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ostalih uređaja i dijelova može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
Ocjena ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije (točka 14.11) obavlja se na uređaju iz članka 10. točka 20. Stanice za tehnički pregled započet će s ispitivanjem brzine mopeda na redovnom tehničkom pregledu od 01. siječnja 2006. godine.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
14.1 Unutrašnjost kabine, sjedala i prostora za putnike – izbočenost pojedinih oštrih predmeta DA L, M, N
– kvaliteta i čvrstoća sjedala
– unutarnja rasvjeta
– rasvjeta instrument table
14.2 Uređaj za ventilaciju kabine i vjetrobrana – grijanje i hlađenje kabine (funkcioniranje) DA M, N
14.3 Vrata vozila – zatvaranje DA M, N, O
– brtvljenje
14.4 Pokretni prozori i krovovi – zatvaranje DA M, N, O
– brtvljenje
14.5 Brave – postojanje i funkcioniranje DA M, N, O
– mehanička oštečenost
14.6 Izlazi za slučaj opasnosti – označenost DA M, N, O
– nezagrađenost od pojedinih predmeta
14.7 Blatobrani – postojanje DA L, M, N, O
– učvršćenostkorozija
14.8 Branici – postojanje DA M, N, O
– učvršćenost
– korozija
14.9 Sigurnosi pojasevi – postojanje DA M, N
– funkcioniranje kopči pojaseva
– neoštečenost pojaseva
– funkcioniranje brzih spojki pojaseva
14.10 Dodatne komande za vozilo kojim upravlja osoba s tjelesnim nedostacima – postojanje DA L, M
– ispravno funkcioniranje
14.11 Kontrola ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije – ispravno funkcioniranje DA L
15. Oprema vozila

Ocjena opreme vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda opreme vozila može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
Nadzornik je dužan upozoriti vozača na eventualne nedostake u opremi vozila.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
15.1 Aparat za gašenje požara – postojanje DA M, N
– provjera roka do kada vrijedi ispitivanje
15.2 Sigurnosni trokut – postojanje DA M, N
– provjera ispravnosti
15.3 Kutija prve pomoći – postojanje i urednost materijala DA M, N
15.4 Klinasti podmetači – postojanje DA N
15.5 Čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde – postojanje DA M
15.6 Rezervne žarulje – postojanje DA M, N
15.7 Rezervni kotač – postojanje, stanje DA M, N, O
– postojanje opreme koja zamjenjuje rezervni kotač
16. Registracijske pločice i oznake

Ocjena registracijskih pločica i oznaka utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda registracijskih pločica i oznaka može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
16.1 Registracijske pločice – postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA L, M, N, O
16.2 Ploče za »teška vozila« – postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA N
16.3 Ploče za »duga vozila« – postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA O
16.4 Ploče za »spora vozila« – postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja DA L, M, N, O
17. Plinska instalacija

Ocjena plinske instalacije utvrđuje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 22. kao i subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda plinske instalacije može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

DIJELOVI KOJI MORAJU BITI PROVJERENI: NEDOSTACI: NEISPRAVNOST UREĐAJA JE RAZLOG ZA NEPROLAZAK TP: KATEGORIJA VOZILA NA KOJOJ SE UREĐAJ PROVJERAVA:
17.1 Spremnik plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.2 Armatura spremnika plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.3 Priključak za punjenje – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.4 Priključak za pražnjenje – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.5 Višesmjerni ventil – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.6 Pokazivač količine plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.7 Pročistač plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.8 Isparivač plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.9 Regulator tlaka – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.10 Ventil plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.11 Ventil tekućeg goriva – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.12 Vodovi visokog tlaka (VT) – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.13 Vodovi niskog tlaka (NT) – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.14 Vodovi sredstva za grijanje – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.15 Električni uređaji i instalacije – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.16 Lambda sonda – oštećenost, nepropusnost, učvršćenost DA L, M, N
17.17 Regulator količine plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.18 Elektronički uređaj za lambda kontrolu – oštećenost, nepropusnost, učvršćenost DA L, M, N
17.19 Mješač plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost
17.20 Brizgaljke plina – usklađenost s posebnim propisima DA L, M, N
– oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".