Kad se plaća i koliko iznosi upravna pristojba za vozilo?

Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila (tzv. porez od 5%) koji se do 2.1.2018 obračunavao i plaćao kod promjene vlasništva u nadležnoj ispostavi porezne uprave zamijenjen je  upravnom pristojbom koja se obračunava i naplaćuje u stanici za tehnički pregled u sklopu registracijskog postupka. Plaća se prilikom promjene vlasništva u stanici za tehnički pregled vozila.
Upravna pristojba ne plaća  ako je na računu prodavatelja (poreznog obveznika) iskazan PDV ili je primijenjen poseban postupak oporezivanja marže.
Plaća se samo na određena vozila, a iznos ovisi o iznosu snage motora u kilovatima i godini proizvodnje vozila.  Iznos se može izračunati prema dolje navedenoj tablici sukladno Uredbi o tarifama upravne pristojbe.

  1. za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom te »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:
GODINE STAROSTI VOZILA IZNOS U KN PO KW
≤ 1 50
2 45
3 40
4 35
5 30
6 25
7 20
8 – 10 15
11 – 14 10
15 – 18 5
19 – 20 3
21 – 30 1

2. za motocikle (uključujući i mopede), bicikle i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90 te »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI MOTOCIKLA IZNOS U KN PO cm³
≤ 1 3
2 2,8
3 2,4
4 2
5-7 1,6
8 – 10 1,2
11 – 14 0,8
15 – 18 0,4
19 – 20 0,2
21 – 30 0,1

Napomena:

  1. Godina starosti motornog vozila utvrđuje se prema godini proizvodnje motornog vozila.
  2. Ako je iznos upravne pristojbe po ovom tarifnom broju manji ili jednak 15 kuna, upravna pristojba se ne naplaćuje.
  3. Ako pristojbeni obveznik uplati upravnu pristojbu kod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, smatra se da je upravna pristojba plaćena na propisani račun.
  4. Za stjecanje motornih vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, za stjecanje motornih vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te stjecanje motornih vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila ne plaća se upravna pristojba.«.
  5. Upravna pristojba na stjecanje vozila temeljem ugovora o darovanju ne naplaćuje se ako je stjecatelj bračni drug, potomak ili predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem samo pod uvjetom da je motorno vozilo i registrirano na darovatelja u Republici Hrvatskoj (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 121/2019) koji stupa na snagu 01.01.2020.) ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu. Rodstvo se dokazuje rodnim listom (listovima) ili izvatkom iz matice rođenih te vjenčanim listom.
Kontakt

Kontaktirajte stručno osoblje Autokluba Rijeka i saznajte sve što Vas zanima o tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".