Autoklub Rijeka u svom sastavu ima stanice tehničkog pregleda na Preluku i na Pagu te uslugu tehničku pregleda jednom tjedno u Čabru.

Autoservis na Preluku pruža usluge članovima Autokluba Rijeka, ali i svim ostalim vozačima. Članovi imaju pravo na popust.

Služba pomoći na cesti radi 24 sata, 365 dana u godini, a dostupna je članovima Autokluba i svim ostalim vozačima pozivom na broj 1987.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".