Temeljem članka 25. Statuta Autokluba Rijeka predsjednik Autokluba Rijeka upućuje

P O Z I V
aktivnim članovima Autokluba Rijeka

sazivam Zbor aktivnih članova Autokluba Rijeka, koji će se održati 26.02.2016.g. (petak), s početkom u 12.00 sati u dvorani Autokluba Rijeka, Preluk 6, Rijeka.

Predlažem sljedeći dnevni red:

 • Izbor radnog predsjedništva
 • Donošenje Poslovnika o radu Zbora aktivnih članova
 • Izbor radnih tijela Zbora aktivnih članova:
  – Verifikacijska komisija,
  – Kandidacijska komisija,
  – Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaj Verifikacijske komisije
 • Prijedlog kandidata Kandidacijske komisije za Skupštinu Autokluba Rijeka
 • Izbor Skupštine Autokluba Rijeka za mandatno razdoblje od 26.02.2016. do 26.02.2020. godine.

Aktivno članstvo u Autoklubu Rijeka dokazuje se važećom članskom iskaznicom i identifikacijskom ispravom.

Predsjednik
dr.sc. Marijan Ćurković

POSLOVNIK O RADU ZBORA AKTIVNIH ČLANOVA AK RIJEKA 1 (1)

POSLOVNIK O RADU ZBORA AKTIVNIH ČLANOVA AK RIJEKA 2 (1)Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".