Ministarstvo financija na svom webu objavilo je informaciju o pripremi prijedloga novog Zakon o obveznim osiguranjima u prometu.

Ciljevi novog Zakona su: riješiti probleme postojećeg sustava vezane uz utvrđivanje i isplatu odšteta žrtvama prometnih nezgoda, utvrditi objektivne kriterije za procjenu štete, uspostaviti jednak tretman u situacijama slične odgovornosti, potaknuti mirno, izvansudsko, rješavanje situacija dogovorom, smanjiti broj sudskih sporova te pojednostavniti i ubrzati plaćanja za štete.

Precizna odšteta

Bitna promjena u odnosu na postojeće stanje bit će uspostava pravnog sustava obvezujućeg karaktera za utvrđivanje i izračun visine odšteta kod oštećenja tjelesnog i/ili duševnog zdravlja, a činit će ga Medicinska tablica i Tablica odšteta. Medicinska tablica utvrđuje postotak oštećenja za pojedine vrste ozljeda dok se putem Tablice odšteta utvrđuje novčani iznos koji odgovara postotku oštećenja tjelesnog i/ili duševnog zdravlja i to na način da je propisan broj bodova koji odgovara postotku oštećenja te jedinična vrijednost boda koja će se usklađivati s promjenama troškova života odnosno stopom inflacije.

Nestaje nesigurnost

Dosadašnja praksa imala je upravo suprotne učinke. Velike diskrepancija u procjeni šteta, nedostatak objektivnosti u procjeni i neujednačena sudska praksu stvarale su pravnu nesigurnost oštećenih osoba i štetnika (osiguratelja).

Novi sustav doprinijet će također i rasterećenju sudova jer se, sukladno iskustvima drugih država, očekuje smanjenje broja tužbi i rješavanje najvećeg broja odšteta u izvansudskom (mirnom) postupku. Ukoliko oštećeni ne bude zadovoljan izvansudskom nagodbom, svoja će prava u konačnici ostvarivati u sudskom postupku, ali kao što je spomenuto, uz ujednačeniju sudsku praksu.

Čitajući informaciju Ministarstva financija postavlja se pitanje, da li će Medicinska tablica i Tablica odšteta biti rađene štiteći interes oštećene osobe ili osiguratelja?Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".