Terete vas za prometni prekršaj, a ne osjećate se krivim? Osiguranje je odbilo vaš zahtjev za naknadu štete ili vam nudi smiješno mali iznos naknade? Na novom vozilu svako toliko nešto ne radi? Ukoliko imate dojam da vam je nanesena nepravda ili niste sigurni kakva su vaša prava i kome se obratiti, kontaktirajte Autoklub Rijeka. U sklopu svakog članskog modela imate pogodnost besplatnog pravnog savjeta. Kontaktirajte našu stručnu suradnicu za pravne poslove, Natašu Tomas, na e-mail adresu natasa.tomas@ak-rijeka.hr ili telefon 051/335-937 od 8 do 16 sati. Pomoći će vam pri snalaženju u pravnim vodama i pronalasku najboljeg rješenja za vaš problem.

 Odgovori