Na inicijativu novinara Novog lista Anta Ravlića i u suradnji s Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama PGŽ Autoklub izdaje Žmigavac – još jedan program namijenjen odraslim sudionicima u prometu. Žmigavac je dvomjesečnik o kulturi i sigurnosti cestovnog prometa. Izlazi svaki neparni mjesec u godini kao prilog u Novom listu. Prvi broj je izašao u svibnju 2004.g. Glavni urednik Žmigavca je Anto Ravlić, a u izdavačkom savjetu su: Prof. dr. Hrvoje Baričević (predsjednik), Zdravko Lisac, Nada Matošević, Mile Perić, Boris Skeledžić, Tomislav Šepić i Lara Vrsalović.

Nakon 100 tiskanih brojeva, projekt se nastavlja kombinacijom digitalnog i tiskanog izdanja i u ožujku 2021. godine pokreće se portal Žmigavac.   Na taj se način ovaj jedinstveni projekt na području prometne kulture i sigurnosti otvara većem broju čitatelja te je omogućeno  žurnije i dinamičnije iznošenja aktualnih činjenica i događanja

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".