Javni poziv za prijem 20 kandidata u Prometnu jedinicu mladežiTraže se redovni studenti za rad u Prometnoj jedinici mladeži

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i Odluke Grada Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Klasa: 630-01/18-01/2, Urbroj: 2170/01-07-00-18-2, od 16. travnja 2018. godine, Policijska uprava Primorsko – goranska, Postaja prometne policije Rijeka objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PRIJAM 20 KANDIDATA U PROMETNU JEDINICU MLADEŽ

  1. Opis poslova: 
    –  upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima
    –  nadzor vozila i vozača te nadzor parkiranja vozila pod nadzorom policijskih službenika
  2. Uvjeti za pripadnike prometne jedinice mladeži:

–  hrvatski državljani
–  navršenih 18 godina starosti
–  redovni studenti
–  primjerenost u učenju, ponašanju i radu
–  nekažnjavanost
–  zdravstvena sposobnost

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

–  potvrdu o statusu redovnog studenta
–  potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti
–  presliku osobne iskaznice ili prijave boravišta
–  broj mobitela
–  adresu elektronske pošte

Prijave na javni poziv podnose se osobno ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave poziva, najkasnije do 17.05.2018. godine, bez obzira na način dostave, na adresu: Postaja prometne policije Rijeka, Ciottina kbr.25  s naznakom:

“Javni poziv za prijem kandidata u Prometnu jedinicu mladeži”  NE OTVARATI.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati, koji zadovolje formalne uvjete javnog poziva, dužni su proći program osposobljavanja pripadnika Prometne jedinice mladeži. Po završenom osposobljavanju izvršit će se testiranje, a 20 kandidata biti će izabrano na osnovu ostvarenih bodova  kao i uspješnom svladavanju praktičnog dijela obuke, te će biti primljeni u Prometnu jedinicu mladeži.

Prometna jedinica mladeži biti će angažirana  tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2018.g. i po potrebi tijekom cijele godine.

Za kandidata koji se ne odazove ili neredovito polazi program za osposobljavanje smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti u Postaju prometne policije, Ciottina 25 radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".