Koronavirus: prilagodbe pravila kod tehničkog pregledaProdužen rok za odjavu vozila, moguće produženje roka za ponovljeni tehnički pregled nakon proteka roka, priznaje se tehnički pregled vozila obavljen u drugoj državi članici EU...

Život se postepeno vraća u normalno ili novo normalno, a stvari koje smo stavili na čekanje sad dolaze na red. Stanice za tehnički pregled čitavo su vrijeme radile, no ipak su postojale okolnosti kad niste mogli napraviti sve na vrijeme. Možda ste s vozilom ostali negdje preko granice pa niste mogli ući u zemlju? Vratili su vas na tehničkom pregledu i morate otkloniti nedostatak i ponovo doći, a servis nema dijelova? To su objektivne okolnosti za koje nitko nije kriv, no treba pronaći rješenje. U nastavku donosimo tri najčešća problema koja su se pojavila u ovim okolnostima i kako ih riješiti.

Ponovljeni tehnički pregled nakon isteka roka od 15 dana

Produženje roka za ponovljeni tehnički pregled nakon proteka roka od 15 dana moguće je u STP-u gdje je obavljen i prvi tehnički pregled, a razmatrat će se za svaki slučaj pojedinačno na osnovu pisanog zahtjeva stranke. U zahtjevu stranka mora obrazložiti razlog kašnjenja i priložiti potvrdu servisne radionice o razlogu kašnjenja servisnih radova na vozilu, te račun o izvršenim radovima. STP isti s popratnom dokumentacijom dostavlja putem slanja fotografija u Tehnički odjel radi omogućavanja produžetka roka u CVH.STP aplikaciji. Ukoliko je zahtjev opravdan, Tehnički odjel će kontaktirati STP i omogućiti produženje roka za ponovljeni tehnički pregled.

Vozilo je ostalo u inozemstvu i za to vrijeme je istakla registracija vozila. Može li se za produženje važenja prometne dozvole prihvatiti tehnički pregled obavljen izvan RH?

Za produženje važenja prometne dozvole tehnička ispravnost vozila moći će se dokazati zapisnikom o tehničkom pregledu vozila iz druge države članice Europske unije. Za vozilo se mora priložiti zapisnik izdan od STP-a ili drugog nadležnog tijela države članice u kojoj je vozilo pristupilo tehničkom pregledu i iz kojeg je vidljivo da ga je vozilo uspješno prošlo. Zapisnik se smatra valjanim samo ako je važeći s obzirom na rokove propisane u RH, a u slučaju dvojbe STP može provjeriti valjanost prije nego ga prihvati. Iz istog mora biti vidljivo da je za vozilo izvršeno ispitivanje ispušnih plinova – eko test.

Vlasnik vozila ili opunomoćenik uz original zapisnika prilaže i originalnu prometnu dozvolu, kao i ostalu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Ovjera preventivnih pregleda u karton preventivnih pregleda na osnovi tehničkog pregleda obavljenog izvan RH obavljaju se na uobičajeni način.

Može li se produžiti rok za odjavu vozila?

Rok za odjavu vozila kojem nije produženo važenje prometne dozvole u roku od 15 dana od njenog isteka može se produžiti na najviše 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. To znači da vlasnik vozila može u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije odlučiti hoće li vozilo koje nije koristio odjaviti ako ga ne namjerava koristiti ili će produžiti važenje prometne dozvole, bez posljedica u obliku upozorenja ili kazni.

Naglašavamo da je ovaj rok produžen samo za odjavu vozila.

Imate li dodatna pitanja, kontaktirajte našu Stanicu za tehnički pregled Preluk.

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".