Naknada štete na vozilu zbog udara kontejnera - što učiniti?Bura na riječkom području često nanosi štetu, a postupak pri oštećenju uslijed udara kontejnera je specifičan. Što učiniti?

U slučaju da je vozilo oštećeno uslijed udara kontejnera u vlasništvu pružatelja javne komunalne usluge materijalna šteta u pravilu se naplaćuje od vlasnika kontejnera koji je nanio štetu oštećeniku, a vlasnik kontejnera odgovara temeljem načela objektivne odgovornosti. Na području grada Rijeke pružatelj javne komunalne usluge jest Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom. Budući da se udari kontejnera u motorna vozila najčešće događaju kada su nošeni burom ili jugom, u tome kontekstu predstavljaju opasnu stvar, a isto proizlazi i iz sudske odluke Županijskog suda u Slavonskom brodu, Stalna služba u Požegi, posl. br. 12 Gž-147/2021-3 od dana 19.03.2021.

Uvodno spomenutom odlukom presuđeno je kako kontejner za smeće, smješten na nizbrdici i nepropisno osiguran, predstavlja nedvojbeno opasnost za okolinu. Za štetu nastalu na parkiranom vozilu odgovara vlasnik opasne stvari (kontejnera) u ovom slučaju pružatelj javne komunalne usluge i to sukladno čl. 1063. i čl. 1064. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, dalje ZOO). Budući da bura u primorju ne predstavlja višu silu, odnosno nepredvidiv uzrok izvan stvari koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, stoga se i pružatelj javne komunalne usluge ne može osloboditi za nastalu štetu uslijed bure ili juga kao više sile, u smislu odredbe čl. 1067. ZOO-a. Naknadu štete moguće je ostvariti putem postavljenog odštetnog zahtjeva pružatelju javne komunalne usluge ili njegovom osiguravatelju.

Zapisnik policije olakšava postupak

Ukoliko vam se dogodio opisani štetni događaj prvi korak svakako je poziv policiji kako bi se pribavio zapisnik o intervenciji i fotodokumentacija (preporučujemo da i sami napravite fotografije). Nakon što smo isto pribavili, drugi korak je kontaktiranje pružatelja javnih komunalnih usluga te prijava štetnog događaja. U pravilu štetu je moguće prijaviti i bez dokumentacije policije. U slučaju da nismo pozvali policiju, trebamo detaljno fotografirati mjesto nesreće, oštećeno motorno vozilo, kontejner za koji sumnjamo da je udario u vozilo, prikupiti podatke očevidaca te bez odgode podnijeti odštetni zahtjev. Ipak, tada je slučaj dosta kompliciraniji za dokazivanje, a slični slučajevi najčešće završe otklonom štetnog događaja i upućivanjem u sudsku parnicu što može prouzročiti dodatne troškove. Ako je moguće svakako preporučujemo postupiti po prvom primjeru i pozvati policiju na intervenciju budući da je kod društava za osiguranje ponekad otežan postupak naknade štete ukoliko ne postoji policijski zapisnik/potvrda. Nakon izvida policije, potrebno je kontaktirati vlasnika kontejnera – za riječko područje Komunalno društvo Čistoća d.o.o. –  koje će vas uputiti na svojeg osiguravatelja. Njemu ćete, ako je vozilo u voznom stanju, odvesti vozilo na procjenu i prijavu štete, odnosno ako vozilo nije u voznom stanju dogovoriti s procjeniteljem osiguranja dolazak na mjesto štetnog događaja kako bi izvršio procjenu štete.

U slučaju isplate nespornog iznosa naknade štete a u cilju ostvarivanja prava na preostali iznos, oštećena osoba može zaštitu svojih prava zatražiti postavljanjem Zahtjeva za mirno rješenje spora, ili putem sudske parnice pred nadležnim sudom u Rijeci.

Napominjemo da je štetu potrebno prijaviti bez odgode, ali ukoliko ste to zaboravili podsjećamo kako sukladno čl. 230. st.1. ZOO, tražbina naknade štete zastarijeva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu.

Naš ste član i trebate pravni savjet? Saznajte više.

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".