Pojas nema alternative Preventivno-edukativni program „KLIK“- navika odgovornog ponašanja

Želeći potaknuti svijest učenika, mladih vozača na to da su sigurnosni pojasevi najznačajniji dio sigurnosne opreme za zaštitu putnika u vozilu Hrvatski autoklub i Autoklub Rijeka u suradnji s domaćinima Veleučilište u Rijeci organizirali su 16.11.2023. godine preventivno-edukativni program KLIK – sigurnosni pojas – navika odgovornog ponašanja u prometu. Prisustvovalo je preko 160 mladih ljudi, a osim studenata Veleučilišta prisustvovali su učenici Prometne škole iz Rijeka te Prirodoslovno grafičke škole.
Sadržaji programa KLIK realizira se u trajanju dva školska sata (teoretski i praktični dio na simulatorima sudara i prevrtanja), koji ima za cilj utjecati na promjenu rizičnog ponašanja mladih ljudi , usvajanje i stjecanje pozitivnih stavova o njihovoj ugroženosti u prometu.
U uvodnom dijelu, tijekom jednog školskog sata, kroz interaktivno predavanje studentima i učenicima objašnjen je smisao i svrsishodnost sigurnosnog pojasa u prometu. Kroz životne primjere i priče obrazlažu kako vezanje pojasa u vozilu nije samo zakonska obveza vozača i putnika, nego i element opće i osobne kulture. Za vrijeme drugog školskog sata instruktori i demonstratori Hrvatskog autokluba i AK Rijeka učenicima su prezentirali efekte prometnih nesreća u kontroliranim uvjetima na simulatoru prevrtanja koji je bio postavljen iza zgrade Veleučilišta.
Jeste li znali da je nekorištenje sigurnosnog pojasa drugi najveći uzrok smrti na cestama? Na crnoj listi ubojica u prometu nalazi se odmah nakon prebrze vožnje. A korištenje mobitela je treći ubojica na cesti. Tu crnu trojku možemo izbjeći MI samo svojim odgovornim ponašanjem u prometu i usvojenim dobrim navikama ponašanja u prometu.
Statistički podaci nam govore kako je Hrvatska u cestovnom prometu visoko rizična zemlja. Po podacima broja poginulih na cestama na milijun stanovnika u 2022. godini, među zemljama Europske unije, od Hrvatske (71 poginuli) nesigurnije su tek Rumunjska (86 poginulih) i Bugarska (78 poginulih). Istraživanja koje je još 2015. godine proveo Fakultet prometnih znanosti govori kako je učestalost korištenja sigurnosnog pojasa u prometu u Hrvatskoj zabrinjavajuća – tek 62 posto vozača i suvozača osobnih vozila koristi sigurnosni pojas. Više od 90 posto putnika na stražnjim sjedalima nije vezano. Danas od ukupnog broja smrtno stradalih vozača i putnika u osobnim vozilima gotovo njih čak 40% nije koristilo sigurnosni pojas. Za razliku od većeg broja programa iz područja sigurnosti cestovnog prometa za edukaciju predškolske i školske djece, srednjoškolska populacija do sada nije sustavno obuhvaćena projektima iz područja sigurnosti cestovnog prometa. Svi statistički pokazatelji potvrđuju da su oni kao mladi sudionici u prometu, od 15. do 24. godine života, najugroženija skupina sudionika u prometu.

Rizični adolescenti

Zato je ovaj preventivno-edukativni program „KLIK“- sigurnosni pojas navika odgovornog ponašanja u prometu“ namijenjen ponajviše adolescentima, mladima od 15. do 20. godine života. Poznato je da su adolescenti u potrazi za svojim identitetom i samostalnošću, često skloni neslaganju s odraslima i usvojenim pravilima ponašanja pod izgovorom da im se ograničava sloboda. Ta se životna faza odlikuje konsolidiranjem mentalnog života, kristalizacijom stavova i mišljenja, te posebno racionalnim mentalnim sazrijevanjem. Upravo je opisani profil ličnosti jedan od ključnih razloga rizičnog ponašanja u prometu, a što potvrđuje i statistika stradavanja. Sadržaj i ciljevi iz područja prometnog odgoja i kulture na razini srednjoškolskog obrazovanja obuhvaćeni su međupredmetnom temom „Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša“. Ciljevi odgoja i obrazovanja na području prometne kulture, kao temelja prometne preventive, utvrđuju da učenici trebaju steći znanja i razumijevanje sigurnosnih i zaštitnih mjera i radnji u različitim situacijama te razviti vještine sigurnog ponašanja.

Osobna kultura

Vezivanje sigurnosnog pojasa u vozilu zakonska je obveza vozača i putnika, ali se može interpretirati i kao dio osobne kulture. Nevezanje sigurnosnog pojasa je čin nekulturnog i neodgovornog ponašanja, a reflektira se u odnosu prema: vlastitoj obitelji i prijateljima, drugim sudionicima u prometu, službama koje se brinu za zdravlje i sigurnost ostalih sudionika u prometu te zajednici koja snosi velike gubitke i troškove nastale uslijed stradavanja. Cilj preventivno-edukativnog programa „KLIK“ je stjecanje kompetencija, znanja o sigurnosnim i zaštitnim mjerama i radnjama, prije i za vrijeme upravljanja (ili prevoženja) vozilom, kao i razvoj vještina odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu.
KLIK – bez alternative, bez iznimke, bez izuzetka pojas uvijek, jer jedna sekunda nepažnje dovoljna da se dogodi nesreća.

Video: simulator prevrtanja vozila

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".