Zašto nam treba "novi" Zakon o sigurnosti prometa na cestamaU izmjene i dopune Zakona ide se, prije svega, zbog nezadovoljstva stanjem sigurnosti cestovnog prometa, velikog broj smrtno stradalih i ozlijeđenih, nedovoljne učinkovitosti dosadašnjih prekršajno-pravnih sankcija.

Prometne nesreće su po posljedicama za ljude i materijalna dobra najvažniji pokazatelji općeg stanja sigurnosti, kako na globalnoj, tako i na razini država, a i manjih teritorijalnih jedinica. U svijetu godišnje u prometnim nesrećama smrtno stradava 1,3 milijuna ljudi, a više od 50 milijuna ljudi ostaje ozlijeđeno. Procjene su Svjetske zdravstvene organizacije da će do 2030. godine smrtno stradavanje u prometnim nesrećama postati peti uzrok smrtnosti. Danas su prometne nesreće ubojica broj 1 mladih u dobi od 10 do 25 godina. Prometne nesreće u današnje vrijeme uzrokuju više stradavanja nego svi ratovi i teroristički napadi zajedno.

U Hrvatskoj godišnje u prometnim nesrećama smrtno stradava više od 300 ljudi, preko 2.700 je teško ozlijeđenih, a 12 tisuća lakše. Cijena posljedica prometnih nesreća je 2,7 posto hrvatskog BDP-a odnosno više od osam milijardi kuna.

Zašto trebamo dopune
 • nezadovoljstvo stanjem sigurnosti cestovnog prometa,
 • velik broj smrtno stradalih i ozlijeđenih osoba na hrvatskim prometnicama,
 • nedovoljna učinkovitost dosadašnjih prekršajno-pravnih sankcija (ne odvraćanje počinitelja prekršaja od ponavljanja nezakonitog ponašanja), grubo i učestalo (u recidivu) činjenje najtežih i najopasnijih prometnih prekršaja protiv sigurnosti cestovnog prometa,
 • upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, bez obzira na veliki broj utvrđenih prekršaja vožnje pod zabranom,
 • nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje,
 • nekorištenje sigurnosnog pojasa, osobito na stražnjim sjedalima,
 • nepropisan prijevoz djece u vozilima,
 • korekcija sustava negativnih prekršajnih bodova.
Najvažnije izmjene koje se predlažu

1. Povećanje novčanih kazni za najteže prekršaje
Znatno se povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Najviše se, sa sadašnjih 5.000 do 15.000 kuna, na 10.000 do 20.000 povećavaju kazne za sljedećih osam prekršaja:
a) Vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila,
b) Prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,
c) Namjeran prolazak kroz crveno svjetlo (bez smanjenja brzine, povećanja brzine ili prolazak kroz dva ili više crvenih svjetala),
d) Odbijanje podvrgavanju ispitivanja radi provjere ima li u organizmu alkohola ili droga,
e) Vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 g/kg i vožnja pod utjecajem droga,
f) Upravljanje vozilom prije stjecanja prava,
g) Upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova,
h) Upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, dok je vozač isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera.
Također, predviđeno je i povećanje novčane kazne za nekorištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje i nepropisan prijevoz djece u vozilu (sada 500 kn, prijedlog 1.000 kn), kao i nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje (sada 500 kn, prijedlog 1.500 kn)
Osim za ove prekršaje, povećavaju se kazne i za neke druge teže prekršaje, ali u manjim iznosima.

2. Propisivanje zaštitnih mjera uz pojedini članak
Kaznene odredbe koje su propisane važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ne ispunjavaju svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraćaju od ponavljanja činjenja prekršaja. Trenutno nisu propisane obvezne duljine trajanja zaštitnih mjera zabrane upravljanja vozilom za pojedine prometne prekršaje, već se mogu izreći u rasponu od 1 do 24 mjeseca, pa se u praksi događa da se za isti prekršaj izriču različite zaštitne mjere.
Prijedlogom se, za osam najtežih prekršaja, obvezno propisuje izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom, u ovisnosti o broju ponavljanja prekršaja i to:
a) šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen prvi puta,
b) 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi puta,
c) 24 mjeseca, ako je prekršaj počinjen treći i svaki sljedeći put
Osim toga, na ovakav način, samo u kraćem trajanju, propisuju se zaštitne mjere i za neke druge teže prekršaje.

3. Propisivanje i povećanje negativnih prekršajnih bodova u određenom rasponu za pojedini prekršaj
Ova mjera je, posebno usmjerena prema onim sudionicima u prometu, koji učestalo ponavljaju prekršaje (recidivistima). Određivanjem raspona negativnih prekršajnih bodova omogućena je brza i učinkovita identifikacija vozača i sudionika u prometu koji ponavljaju najteže prekršaje. Maksimalni broj negativnih prekršajnih bodova, odnosno 6 (do sada 3), izriče se za osam najtežih prekršaja. Osim za ove prekršaje, negativni prekršajni bodovi (od 1 do 4), dobivaju se i za neke druge teže prekršaje.

4. Oduzimanje vozila kao sredstva počinjenja prekršaja
Kako bi se vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje oduzelo sredstvo počinjenja prekršajnog djela, predviđa se i mjera privremenog oduzimanja vozila. Ova mjera ima za cilj dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ukoliko se ne koristi na primjeren način.
Vozilo će se oduzeti vozaču (do pravomoćnog okončanja sudskog postupka) ako je već najmanje dva puta pravomoćno kažnjen, te ponovo počini neki od osam, već navedenih, najtežih prekršaja.

5. Propisivanje prekršaja nepoštivanja sigurnosnog razmaka između vozila na autocesti
Prijedlogom Zakona propisuje se da na autocesti, vozač kada se kreće vozilom iza drugog vozila istim prometnim trakom, mora voziti na udaljenosti koja nije manja od udaljenosti koju bi prešao brzinom kojom vozi u dvije sekunde (sigurnosni razmak). Održavanje sigurnosnog razmaka na autocestama, zbog postizanja velikih brzina kretanja vozila, omogućuje sigurno zaustavljanje ili usporavanje vozila koja se kreću u slijedu (jedan iza drugoga).

6. Snimanje audio-vizualnim uređajima ispite kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom
Svrha uvođenja obveze snimanja audio – vizualnim uređajima ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom je: kvalitetnije praćenje provedbe ispita, nadzor rada ovlaštenog ispitivača, analiza i evaluacija procesa polaganja vozačkog ispita te utvrđivanje objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita.

7. Provjera statusa vozačke dozvole na mrežnim stranicama MUP-a
Temeljem serijskog broja vozačke dozvole, na mrežnim stranicama MUP-a, omogućit će se elektroničkim putem provjera:
a) statusa vozačke dozvole (važeća, nevažeća, ukinuta),
b) postojanje izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom,
c) postojanje izrečene sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom,
d) postojanje negativnih prekršajnih bodova,
Na ovaj način bi se omogućilo vlasnicima prijevozničkih poduzeća, renta car agencijama, ali i svim drugim poslovnim subjektima i fizičkim osobama, koji daju vozilo na upravljanje nekoj osobi, provjera stanja vozačke dozvole, broj negativnih prekršajnih bodova i izrečene zaštitne i sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilo.

Ciljevi
 • ukupno smanjiti broj prometnih nesreća i stradavanja u njima,
 • ostvariti glavni cilj aktualnog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, odnosno da na kraju 2020. godine bude najviše 213 poginulih osoba,
 • neutralizirati sudionike u prometu koji grubim kršenjem prometnih propisa uzrokuju najteža stradavanja u prometnim nesrećama,
 • dodatno utjecati na svijest sudionika u prometu o potrebi striktnog poštivanja prometnih propisa, odnosno odvratiti od ponovnog počinjenja najtežih prometnih prekršaja u cilju smanjenja stradavanja u prometnim nesrećama,
 • privremenim oduzimanjem vozila, vozačima koji čine najteže prometne prekršaje, oduzeti sredstvo počinjenja prekršajnog djela te na taj način spriječiti njihovo daljnje sudjelovanje u prometu,
 • pojednostavniti postupanje policijskih službenika pri određivanju dužine trajanja zaštitnih mjera zabrane upravljanja vozilom za pojedine prometne prekršaje,
 • pojednostavniti provjeru broja negativnih prekršajnih bodova, zaštitnih mjera te valjanosti vozačke dozvole putem web stranice MUP-a,
 • preciznije definirati odredbe koje se odnose na ukidanje vozačkih dozvola, za vozače koji su skupili 9 ili 12 negativnih prekršajnih bodova,
 • postići 98 postotno korištenje sigurnosnog pojasa kod vozača i putnika u vozilima, sukladno cilju Nacionalnog programa,
 • smanjiti broj vozača koji nepropisno koriste mobitel za vrijeme vožnje,
 • utjecati na sigurniji prijevoz djece u vozilima,
 • povećati kvalitetu, transparentnost i objektivnost u postupku polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u auto školama,
 • uskladiti se s pravnom stečevinom Europske Unije (implementacija Direktive (EU) 2018/645 kojom se mijenja Direktiva o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktiva o vozačkim dozvolama).Žmigavac, svibanj 2019.
Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".