Zima dolazi i na prometniceNajizazovnije godišnje doba za vozače

Stiže nam zima,  sa sjevera će se hladni val spustiti i na naše ceste. Kao i pred svaku zimu, policija upozorava na opasnosti, nudi savjete te podsjeća sve vozače i sudionike u prometu na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17).

Vozite s kratkim svjetlima

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 01.11. do 31. ožujka. Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama.

Zimski uvjeti na cestama

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu. Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporučuje dodatni oprez kod upravljanja vozilom jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj („NN“ br. 145/13), obaveza korištenja zimske opreme prema navedenoj Odluci, propisana je u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Novčanom  kaznom  u  iznosu od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.

Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 5.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Zimska oprema

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16. i 24/17.) propisano je sljedeće:

Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na po-gonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.

Na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s čavlima.

Pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila.

Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd) i marki/tipu.

Isključenje iz prometa

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno,  odnosno  da  upotrijebi zimsku opremu. Ako vozač ne postupi po toj  naredbi,  policijski  službenik  isključit  će  vozilo  iz prometa.  Isključenje  vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno. Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa  ili  ometati normalan  tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od  12  sati  vozač  je  dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta. Novčanom kaznom u iznosu  od  10.000  do  30.000 kuna kaznit će se za prekršaj  pravna  ili fizička  osoba obrtnik  ako  naredi  ili  dopusti da u prometu na cestama  sudjeluje  vozilo  koje je isključeno iz prometa. Novčanom  kaznom  u  iznosu od 1.500 do 5.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa. Policijski službenik koji je isključio  vozilo  iz  prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice. Novčanom  kaznom  u  iznosu od 3.000 do 7.000 kuna,  ako postupi  suprotno naredbi policijskog  službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne  mjere za brane upravljanja motorni vozilom  na  rok  od  jednog  do dvije godine.

Savjeti vozačima i sudionicima u prometu

Na put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.

Prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na  cestama.  Obavezno  vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista  i zaleđena  stakla povećavaju “mrtve kutove”), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, stanje akumulatora, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača, gorivom potpuno napunite rezervoar t izbjegavajte vožnje na rezervi.

Vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) pneumatika. Predlažemo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg na vaše vozilo.

Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti. Poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenom dinamičkom prometnom signalizacijom).

Pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put.

Izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja.

Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji.

Ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti te žurno obavijestite policiju ( tel. 192 ).

 

Niste pronašli što ste tražili?

Kontaktirajte Autoklub Rijeka za više informacija ili postavite upit.

Učlanite sebe ili cijelu svoju obitelj u Autoklub Rijeka.

Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".
U suprotnom kliknite "Prihvaćam".