Starije pješake crveno svjetlo hvata na sredini zebre

Prilikom predstavljanja novog weba Autokluba Rijeka pozvali smo sve sudionike u prometu da nam se potuže na probleme u prometu. Javio nam se stariji Riječanin koji živi na Krnjevu i svakodnevno kao pješak prelazi brzu i široku Novu cestu na Krnjevu. Pješak zamjera na kratkom zelenom svjetlu na semaforu na križanju Nove ceste s Vidovićevom cestom. Da pojasnimo, radi se o pješačkom prijelazu ucrtanom nekoliko stotina metara zapadno od toplane na Krnjevu. Prijelaz je dosta frekventan zbog autobusne stanice u susjedstvu.      
Prošetali smo pješačkim prijelazom i uvjerili se da je primjedba osnovana. Zeleno svjetlo za pješake otvoreno je deset sekundi i nema šanse da stariji pješaci prijeđu zebru u tom vremenu. Zadržali smo  se na pješačkom i mjerili “prolazno” vrijeme. Starijim pješacima trebalo je petnaestak sekundi da prijeđu Novu cestu. Crveno svjetlo ih hvata gotovo na polovici zebre. I mlađi pješaci trebaju požuriti da bi stigli za zelenog na suprotnu stranu nogostupa. Pješaci s djecom, poput starijih, ne stižu na vrijeme prijeći prijelaz. Sretna je činjenica da se vozačima koji mogu ugroziti pješake ne pali ekspresno crveno svjetlo.  No, činjenica je da pješački prijelaz starijim Riječanima ne jamči siguran prijelaz frekventne prometnice na kojoj vozači znaju nagaziti gas.
Na većem dijelu Nove ceste stoji ograničenje od 70 kilometara na sat. Na prilazu semaforu dopuštena brzina se spušta na 50 na sat, no mnogi vozači ignoriraju smanjenje brzine i inercijom voze nedopuštenom brzinom.Autoklub Rijeka prati posjećenost svojih stranica

Web stranica Autokluba Rijeka prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica te pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

U koliko ne želite da se prikupljeni podaci šalju na obradu odaberite "Ne prihvaćam".

U suprotnom kliknite "Prihvaćam".